Kadasters in de EU-landen

De kadasters in de lidstaten kunnen van lidstaat tot lidstaat verschillen en bieden een brede scala aan diensten.

De kern van de dienstverlening is echter steeds registratie, behandeling en opslag van kadastrale informatie, bijvoorbeeld de ligging en de eigendom, en het ter beschikking stellen van die informatie aan het publiek en aan klanten die de informatie beroepshalve gebruiken.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.