Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niderlandzki
Swipe to change

Rejestry nieruchomości w państwach UE

Belgia

W niniejszej części przedstawiono w zarysie belgijski rejestr nieruchomości.

Autor treści:
Belgia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w belgijskim rejestrze nieruchomości?

Informacje o nieruchomościach w Belgii można znaleźć w dokumentacji prowadzonej przez trzy rodzaje urzędów: rejestrze nieruchomości w ścisłym tego słowa znaczeniu (kadaster/cadastre), urzędach rejestracyjnych (registratiekantoren/bureaux de l’enregistrement) oraz w księgach wieczystych (hypotheekbewaringen/conservations d’hypothèques). Te trzy źródła informacji zostały zgrupowane w krajowym ośrodku dokumentacji dotyczącej tytułów własności prowadzonym przez federalne ministerstwo finansów (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie/Administration Générale de la Documentation Patrimoniale).

Zadania rejestru nieruchomości w ścisłym tego słowa znaczeniu oraz urzędów rejestracyjnych związane są głównie, choć nie wyłącznie, z kwestiami podatkowymi. Rejestry hipoteczne odpowiadają za rejestrację praw rzeczowych: stworzenie i przeniesienie inter vivos praw rzeczowych do nieruchomości musi być odnotowane w księgach wieczystych, by mogło być skuteczne wobec osób trzecich działających w dobrej wierze.

Czy dostęp do belgijskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Nie, pobierana jest opłata za uzyskanie informacji z dokumentacji w rejestrze nieruchomości, biurach rejestracyjnych i księgach wieczystych. Wysokość opłaty zależy od rodzaju dokumentacji, do której uzyskuje się wgląd oraz poszukiwanych informacji.

W jaki sposób przeszukiwać belgijski rejestr nieruchomości

Ogólnie informacje o nieruchomościach lub posiadaczach praw rzeczowych do nieruchomości można znaleźć poprzez zidentyfikowanie nieruchomości (adres lub numer identyfikacyjny w rejestrze nieruchomości) lub poprzez zidentyfikowanie posiadacza praw rzeczowych (imię i nazwisko lub numer dowodu tożsamości).

Krajowy ośrodek dokumentacji dotyczącej tytułów własności zawarł umowy z przedstawicielami niektórych zawodów (takich jak notariusze, geodeci i pośrednicy w handlu nieruchomościami) w sprawie internetowego wglądu do niektórych danych w dokumentacji rejestru nieruchomości.

Historia belgijskiego rejestru nieruchomości

Dokumentacja znajdująca się w rejestrze nieruchomości, urzędach rejestracyjnych i księgach wieczystych była przechowywana tam od czasu założenia państwa belgijskiego.

Nadchodzą jednak zmiany: ukończono już prawie opracowywanie planu zakładającego połączenie tych trzech źródeł danych w jedno – plan ten powinien być w niedalekiej przyszłości zrealizowany.

Ostatnia aktualizacja: 07/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.