Rejestry nieruchomości w państwach UE

Czechy

W niniejszej części przedstawiono w zarysie kataster (rejestr nieruchomości) Republiki Czeskiej.

Autor treści:
Czechy

Jakie informacje można znaleźć w czeskim rejestrze nieruchomości?

Czeski rejestr nieruchomości zawiera informacje na temat stanu faktycznego i prawnego nieruchomości. W rejestrze dostępne są mapy katastralne i informacje o właścicielach nieruchomości.

Rejestr utrzymuje i prowadzi czeski Urząd ds. Geodezji, Kartografii i Katastru (Český úřad zeměměřický a katastrální), będący niezależną instytucją państwową.

Czy dostęp do czeskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Przeglądanie i przeszukiwanie map za pośrednictwem Internetu, w oparciu o podstawowe informacje dotyczące nieruchomości, w tym nazwiska i adresy właścicieli, jest bezpłatne.

Wypisy – na papierze lub w postaci elektronicznej – zawierające wszystkie informacje na temat stosunków prawnych dotyczących nieruchomości, podlegają natomiast opłatom. Wysokość opłat zależy od zakresu wypisu, lecz zazwyczaj wynosi 100 CZK.

Przeszukiwanie czeskiego rejestru nieruchomości

Do przeszukiwania czeskiego rejestru nieruchomości służy zaawansowana wyszukiwarka internetowa.

Historia czeskiego rejestru nieruchomości

Elektroniczny system informacji funkcjonuje od 2001 r.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.