Rejestry nieruchomości w państwach UE

Dania

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr nieruchomości w Danii.

Autor treści:
Dania

Jakie informacje można znaleźć w duńskim rejestrze nieruchomości?

Duński rejestr nieruchomości jest dostępny w trybie online (tylko w języku duńskim). W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępu, płatności i przeszukiwania prosimy wejść na stronę internetową rejestru.

Z duńskim rejestrem nieruchomości można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod następującym adresem: tinglysning@domstol.dk

Czy dostęp do duńskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Prosimy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej rejestru.

W jaki sposób przeszukiwać duński rejestr nieruchomości

Prosimy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej rejestru.

Historia duńskiego rejestru nieruchomości

Prosimy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej rejestru.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.