Rejestry nieruchomości w państwach UE

Finlandia

W niniejszej części przedstawiono w zarysie fiński rejestr nieruchomości.

Autor treści:
Finlandia

Jakie informacje można znaleźć w fińskim rejestrze nieruchomości?

Fiński rejestr nieruchomości utrzymuje i prowadzi Krajowy Urząd Geodezji.

Rejestr obejmuje zarówno uwarunkowania prawne dotyczące nieruchomości, m.in. obowiązujące przepisy prawa oraz okoliczności faktyczne, takie jak nazwisko/nazwę właściciela nieruchomości. Krajowy system informacji o nieruchomościach zawiera wszystkie informacje wprowadzone do fińskiego rejestru katastralnego i rejestru nieruchomości, w którym wpisano tytuł prawny, hipoteki i inne obciążenia.

Danych z mapy katastralnej dostarcza fiński Krajowy Urząd Geodezji, a 86 gmin prowadzi rejestry map katastralnych dla obszarów objętych ich planami miejskimi. Prowadzenie rejestru nieruchomości będzie należało do sądów rejonowych do dnia 31 grudnia 2009 r., a począwszy od 1 stycznia 2010 r. będzie to zadanie Krajowego Urzędu Geodezji. Z systemu korzystają wszyscy, którym systematycznie potrzebne są aktualne dane katastralne, w tym banki, różne organy władzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami i notariusze.

Czy dostęp do fińskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Nie, dostęp nie jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać fiński rejestr nieruchomości

Dostępne wyszukiwania

Wyszukiwanie według mapy, identyfikatora jednostki rejestrowej lub nazwiska/nazwy, adresu, jednostki administracyjnej (gmina, obszar podmiejski/wieś) i identyfikatora przedsiębiorstwa.

Dostępne informacje

Można znaleźć informacje dotyczące:

 • własności;
 • tytułu prawnego;
 • hipotek i obciążeń;
 • dzierżawy;
 • służebności;
 • informacji geodezyjnych.

Rejestr zawiera także dane dotyczące jednostki rejestrowej, wpisanego do rejestru właściciela i jego adresu, oraz ewentualnych ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości, a także właścicieli zbytych udziałów w nieruchomości; hipoteki, służebności i obciążenia jednostki rejestrowej, wpisanej do rejestru dzierżawy.

Dostępne produkty

 • wyciąg z katastru;
 • dokument poświadczający tytuł do nieruchomości;
 • dokument poświadczający występowanie hipotek i obciążeń;
 • dokument poświadczający zawarcie umowy dzierżawy;
 • wyciąg z aktu zbycia udziału w nieruchomości oraz rozmaite wydruki map.

Podane są informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy mogą przeszukiwać rejestr (np. wg adresu nieruchomości).

Historia fińskiego rejestru nieruchomości

Rejestr jest prowadzony od 1700 r.

Ciekawe strony

fiński Krajowy Urząd Geodezji, strona internetowa EULIS

Ostatnia aktualizacja: 05/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.