Rejestry nieruchomości w państwach UE

Irlandia

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr nieruchomości w Irlandii.

Autor treści:
Irlandia

Jakie informacje można znaleźć w irlandzkim rejestrze nieruchomości?

Irish Land Register (Irlandzki Rejestr Nieruchomości) jest prowadzony utrzymywany przez Property Registration Authority of Ireland (Urząd ds. Rejestracji Nieruchomości Irlandii), organ ustawowy odpowiedzialny za rejestrację nieruchomości w Irlandii.

W irlandzkim rejestrze nieruchomości można znaleźć szczegółowe informacje zarówno o stanie prawnym jak i faktycznym nieruchomości.

Każdy wpis podzielony jest na trzy części.

 1. W części 1 opisane jest położenie geograficzne nieruchomości, przez odniesienie do mapy cyfrowej i rodzaju tytułu prawnego do niej (własność lub najem).
 2. W części 2 znajdują się imiona i nazwiska/nazwy i adresy zarejestrowanych właścicieli oraz charakter tytułu prawnego do nieruchomości.
 3. W części 3 zawarto informacje o obciążeniach prawnych nieruchomości (hipotekach, służebności drogi itp.).

Czy dostęp do irlandzkiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Irlandzki rejestr nieruchomości jest rejestrem „otwartym”. Nie ma zatem żadnych ograniczeń w korzystaniu z tego serwisu, a Property Registration Authority (PRA) nie pobiera żadnej opłaty za jego udostępnianie.

Pobierane są jednakże opłaty za faktyczne korzystanie z serwisu – według stawek określonych w odpowiednim zarządzeniu w sprawie opłat ustawowych. Opłaty można wnosić drogą elektroniczną lub bezpośrednio.

Usługa subskrypcyjna Irish Land Register wymaga posiadania:

 • rachunku pre-paid, z dodatnim saldem,
 • przydzielonego identyfikatora użytkownika i hasła,
 • konfiguracji odpowiedniego zabezpieczonego dostępu.

Obecnie można wykupić subskrypcję serwisu Irish Land Register bezpośrednio w Property Registration Authority, lub przez szereg pośredniczących usługodawców z sektora prywatnego.

Z Irish Land Registry korzysta obecnie ponad 14 000 zapisanych użytkowników, a w skali roku realizowanych jest ponad 3 miliony transakcji w serwisie online.

W jaki sposób przeszukiwać irlandzki rejestr nieruchomości

Irlandzki rejestr nieruchomości można przeszukiwać na wiele różnych sposobów, w tym:

 • według oficjalnego numeru tytułu do nieruchomości,
 • według adresu pocztowego nieruchomości,
 • nawigując po mapie w trybie online,
 • wybierając obszar na mapie,
 • wprowadzając współrzędne mapy.

Historia irlandzkiego rejestru nieruchomości

Obecnie działający w Irlandii system rejestracji nieruchomości  ustanowiono w 1892 r. W oparciu o „otwarty” rejestr, którego działanie gwarantuje państwo, system ten miał w założeniu stopniowo zastępować system rejestracji dokumentów określających tytuł do nieruchomości, który działał od 1707 r.

Ciekawe strony

europejski serwis informacji o nieruchomościach, portal irlandzkich rządowych stron internetowych, Property Registration Authority of Ireland, usługi w ramach irlandzkiego rejestru nieruchomości dostępne w trybie online

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.