Rejestry nieruchomości w państwach UE

Litwa

W niniejszej części przedstawiono w zarysie litewski rejestr nieruchomości.

Autor treści:
Litwa

Jakie informacje można znaleźć w litewskim rejestrze nieruchomości?

Informacje o nieruchomościach – w tym o gruntach, budynkach i wydzielonych lokalach – można znaleźć w litewskim rejestrze nieruchomości(Lietuvos nekilnojamojo turto registras). Dostępne są dane zarówno o stanie faktycznym jak i prawnym.

Na dane o stanie faktycznym nieruchomości składają się następujące rodzaje informacji:

 • powierzchnia;
 • wysokość;
 • kubatura;
 • rok budowy;
 • imię i nazwisko/nazwa właściciela.

Dane o stanie prawnym nieruchomości obejmują:

 • umowy w sprawie współwłasności;
 • postanowienia sądowe;
 • służebności;
 • hipoteki.

Rejestr jest prowadzony przez przedsiębiorstwo państwowe, jakim jest centrum rejestrów (Registrų centras), pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Bliższe informacje można znaleźć na stronach internetowych administratora litewskiego rejestru nieruchomości  (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) oraz rejestru nieruchomości (Nekilnojamojo turto registras).

Czy dostęp do litewskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Dane w rejestrze nieruchomości są dostępne tylko odpłatnie.

W jaki sposób przeszukiwać litewski rejestr nieruchomości

Rejestr można przeszukiwać wg następujących kryteriów:

 • adres nieruchomości;
 • niepowtarzalny numer nieruchomości;
 • kod osoby prawnej (właściciela);
 • kod osobisty osoby fizycznej (właściciela). Możliwość wyszukiwania wg kodu osobistego osoby fizycznej (właściciela) jest ograniczona.

Historia litewskiego rejestru nieruchomości

Sam rejestr został założony w 1998 r., natomiast dane dostępne w rejestrze gromadzone są od 1958 r.

Ciekawe strony

przedsiębiorstwo państwowe - centrum rejestrów (valstybės įmonė Registrų centras)

europejski rejestr informacji o nieruchomościach (Europos žemės informacijos tarnyba)

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.