Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: francuski
Swipe to change

Rejestry nieruchomości w państwach UE

Luksemburg

Niniejsza część portalu zawiera krótkie wprowadzenie dotyczące rejestru nieruchomości w Luksemburgu. Nie istnieje jeszcze elektroniczna wersja rejestru nieruchomości.

Autor treści:
Luksemburg

Jakie informacje można znaleźć w luksemburskim rejestrze nieruchomości?

Luksemburski rejestr nieruchomości jest utrzymywany i prowadzony przez Urząd ds. Rejestru Nieruchomości i Topografii państwa Luksemburg.

Rejestr zawiera następujące rodzaje informacji:

  1. mapy katastralne;
  2. bazę danych zawierającą dane alfanumeryczne dotyczące:
  • działek,
  • właścicieli,
  • użytkowania nieruchomości, oraz
  • powierzchni.

Informacje dostępne są w języku luksemburskim, francuskim i niemieckim.

Czy dostęp do luksemburskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Po pierwsze, elektroniczna wersja rejestru nieruchomości jeszcze nie istnieje. Po drugie, za dostęp do wersji papierowej pobierana jest opłata.

Historia luksemburskiego rejestru nieruchomości

Rejestr nieruchomości założono w 1820 r.

Ostatnia aktualizacja: 10/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.