Rejestry nieruchomości w państwach UE

Malta

W niniejszej części przedstawiono w zarysie maltański rejestr nieruchomości.

Autor treści:
Malta

Jakie informacje można znaleźć w maltańskim rejestrze nieruchomości?

Elektroniczny rejestr Maltese Land Registry Department (Departamentu ds. Rejestru Nieruchomości na Malcie) jest dostępny tylko dla pracowników obsługujących rejestr nieruchomości oraz personelu dwóch pozostałych departamentów rządowych, którzy mają tylko prawo odczytu wpisów.

Informacje zawarte w rejestrze nie obejmują jeszcze całego obszaru wysp maltańskich i wciąż są one opracowywane, przy czym istnieje możliwość, że będą one w przyszłości dostępne w trybie online. Klienci mogą jednak składać wnioski o przeszukiwanie rejestru, wypełniając odpowiedni formularz. Zapytania ogólne można także kierować do dyrektora maltańskiego rejestru nieruchomości, Casa Bolino, 116 West Street, Valletta VLT 1535.

Można także telefonować na numer +35621239777 lub wysłać e-mail na następujący adres: land.registry@gov.mt

Czy dostęp do maltańskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Nie, dostęp do maltańskiego rejestru nieruchomości podlega opłacie. Każde przeszukanie kosztuje 4,66 EUR.

W jaki sposób przeszukiwać maltański rejestr nieruchomości

Klienci mogą składać wnioski o przeszukiwanie rejestru, wypełniając odpowiedni formularz.

Historia maltańskiego rejestru nieruchomości

Rejestr został utworzony w 1982 r. na mocy Land Registration Act (ustawy o rejestrze nieruchomości), nr 296 Zbioru Praw Malty.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.