Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry nieruchomości w państwach UE

Niderlandy

W niniejszej części przedstawiono w zarysie niderlandzki rejestr nieruchomości.

Autor treści:
Niderlandy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w niderlandzkim rejestrze nieruchomości?

Niderlandzki rejestr nieruchomości stanowi własność i jest prowadzony przez Kadaster (Agencję ds. Katastru, Rejestru Nieruchomości i Map), organ władzy publicznej odpowiedzialny za dokonywanie wpisu praw i interesów dotyczących każdej nieruchomości (w tym gruntów i budynków) oraz ich specyfikacji (np. wielkości).

Czy dostęp do niderlandzkiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Nie, pobierana jest opłata. Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę internetową agencji Kadaster.

W jaki sposób przeszukiwać niderlandzki rejestr nieruchomości

Osoby zawodowo zajmujące się nieruchomościami w Niderlandach, którzy wykupili subskrypcję na niderlandzki rejestr nieruchomości mogą przeszukiwać go używając następujących parametrów przeszukiwania:

 • imię i nazwisko/nazwa właściciela lub osoby związanej z nieruchomością
 • adres
 • kod pocztowy
 • identyfikator katastralny
 • mapa
 • mapa danej nieruchomości
 • numer aktu nabycia tytułu do nieruchomości
 • nazwa nieruchomości.

Wszystkie informacje podane są w języku niderlandzkim, a rachunki za korzystanie z rejestru wystawiane są co miesiąc.

Użytkownicy zawodowo zajmujący się nieruchomościami, którzy wykupili subskrypcję w krajach uczestniczących w EULIS (europejskim serwisie informacji o nieruchomościach) mogą przeszukiwać niderlandzki rejestr nieruchomości według następujących parametrów:

 • adres
 • kod pocztowy
 • identyfikator katastralny
 • mapa
 • mapa nieruchomości.

Wszystkie informacje podane są w języku angielskim; należności za korzystanie z rejestru regulowane są za pośrednictwem danego krajowego rejestru nieruchomości.

Osoby fizyczne mogą przeszukiwać niderlandzki rejestr nieruchomości stosując następujące parametry:

 • adres
 • kod pocztowy.

Wszystkie informacje (jakkolwiek w ilości mniejszej niż informacje dostarczane użytkownikom zawodowo zajmującym się nieruchomościami) podane są w języku niderlandzkim, a płatności można dokonać kartami Mastercard, Visa Electron, Visa, American Express, Diners Club, iDEAL lub czekiem internetowym.

Historia niderlandzkiego rejestru nieruchomości

Dostępne są informacje dotyczący wszystkich nieruchomości od daty założenia niderlandzkiego rejestru Kadaster (1832 r.).

W latach 1981 – 1985, w niderlandzkim rejestrze Kadaster umieszczono w systemach skomputeryzowanych wszystkie posiadane wówczas informacje. Informacje pochodzące z roku 1985 i późniejsze są dostępne w trybie online. Dostęp do informacji historycznych (lata 1832-1985) można uzyskać w archiwach cyfrowych obsługiwanych przez pracowników rejestru Kadaster.

Ciekawe strony

europejski serwis informacji o nieruchomościach, kataster (Agencja ds. Rejestru Nieruchomości i Map)

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.