Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry nieruchomości w państwach UE

Irlandia Północna

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr nieruchomości w Irlandii Północnej.

Autor treści:
Irlandia Północna

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze nieruchomości w Irlandii Północnej?

Strona internetowa służb ds. nieruchomości w Irlandii Północnej (Land & Property Services Northern Ireland) zawiera podstawowe informacje (niezmieniająca się zawartość) dotyczące przepisów, uregulowań oraz wytycznych odnoszących się do funkcjonowania poszczególnych rejestrów.

LandWeb Direct (bezpośredni dostęp do rejestru nieruchomości)

W serwisie można:

  • skorzystać z mechanizmu wyszukiwania;
  • uzyskać imię i nazwisko właściciela oraz obciążenia danej nieruchomości;
  • skorzystać z mechanizmu pobierania i drukowania informacji znajdujących się w rejestrze.

Czy dostęp do rejestru nieruchomości w Irlandii Północnej jest bezpłatny?

Tak, dostęp do podstawowych informacji jest bezpłatny. Użytkownicy, którzy chcą mieć dostęp do mechanizmów wyszukiwania muszą zarejestrować się w celu skorzystania z serwisu i w większości przypadków wymagana jest od nich opłata.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr nieruchomości w Irlandii Północnej?

Możliwości wyszukiwania obejmują dostęp do map ewidencyjnych, danych o tytule do nieruchomości oraz dokumentacji na ten temat. Baza danych obejmuje imiona i nazwiska właścicieli oraz dane o wszelkich obciążeniach nieruchomości.

Mechanizmy e-rejestracji umożliwiają zarejestrowanym użytkownikom wypełnianie różnych formularzy rejestracyjnych, obliczanie opłat oraz przekazywanie informacji drogą elektroniczną.

Historia rejestru nieruchomości w Irlandii Północnej

Rejestr nieruchomości powstał w 1891 r. Wcześniej własność nieruchomości była rejestrowana w rejestrze tytułów prawnych do nieruchomości (Registry of Deeds), który został założony w 1706 r. Służby ds. nieruchomości prowadzą trzy rejestry: rejestr nieruchomości, rejestr tytułów prawnych i rejestr obciążeń prawnych.

Ciekawe strony

Służby ds. nieruchomości – rejestry nieruchomości

Europejski serwis informacji o gruntach (EULIS)

Ostatnia aktualizacja: 25/02/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.