Rejestry nieruchomości w państwach UE

Słowenia

W niniejszej części przedstawiono w zarysie słoweński rejestr nieruchomości.

Autor treści:
Słowenia

Jakie informacje można znaleźć w słoweńskim rejestrze nieruchomości?

Słoweński rejestr nieruchomości zawiera informacje prawne dotyczące nieruchomości, np. na temat właścicieli, hipotek i służebności.

Dostępny jest także słoweński kataster nieruchomości, który zawiera przede wszystkim dane o stanie faktycznym nieruchomości.

Rejestr nieruchomości jest prowadzony przez Sąd Najwyższy Republiki Słowenii.

Czy dostęp do słoweńskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Publiczny dostęp elektroniczny do rejestru nieruchomości można uzyskać za pośrednictwem portalu e-Sodstvo https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Dostęp do danych jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.

Publiczny dostęp do rejestru nieruchomości jest możliwy we wszystkich sądach rejonowych w Słowenii, w kancelariach notarialnych i w jednostkach administracyjnych, w których osoby fizyczne mogą uzyskać poświadczony odpis z rejestru nieruchomości. Za wydawanie poświadczonych odpisów z rejestru nieruchomości pobierana jest opłata.

Przeszukiwanie słoweńskiego rejestru nieruchomości

Dostęp do danych można uzyskać, wprowadzając następujące kryteria wyszukiwania:

  • gmina katastralna i numer działki;
  • gmina katastralna, numer budynku i numer lokalu;
  • numer porządkowy nieruchomości (identyfikator nieruchomości);
  • numer porządkowy prawa (identyfikator prawa).

Historia słoweńskiego rejestru nieruchomości

Nowy portal elektroniczny jest dostępny od 2011 r. Wcześniej informacje można było znaleźć w starych „księgach nieruchomości”.

Powiązane strony

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

Ostatnia aktualizacja: 27/03/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.