Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: szwedzki
Swipe to change

Rejestry nieruchomości w państwach UE

Szwecja

W niniejszej części przedstawiono w zarysie szwedzki rejestr nieruchomości, którego jedną z pięciu części stanowi rejestr gruntów.

Autor treści:
Szwecja

Jakie informacje można znaleźć w szwedzkim rejestrze nieruchomości?

Rejestr nieruchomości, którego częścią jest rejestr gruntów, jest krajowym rejestrem o wielorakim przeznaczeniu zawierającym informacje na temat:

 • nieruchomości i gruntów objętych współwłasnością,
 • podziałów administracyjnych,
 • adresów,
 • danych geometrycznych określających obszar nieruchomości/map katastralnych,
 • własności,
 • hipotek i aktów ustanawiających hipotekę,
 • służebności i użytkowania,
 • planów i regulacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
 • zabytków,
 • sposobów podziału gruntów itp.,
 • praw dzierżawy gruntów,
 • historii,
 • budynków,
 • danych podatkowych.

Rejestr gruntów prowadzi szwedzki organ ds. map, katastru i ewidencji gruntów (Lantmäteriet).

Czy dostęp do szwedzkiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Informacje udzielane osobiście lub telefonicznie są bezpłatne. Dostęp do informacji jest zapewniany również zgodnie z zasadą dostępu do dokumentów publicznych. Elektroniczny dostęp do rejestru podlega opłatom, z wyjątkiem usługi Min fastighet (moje nieruchomości), która jest bezpłatna.

W jaki sposób przeszukiwać szwedzki rejestr nieruchomości?

Istnieje możliwość bezpośredniego skorzystania z szeregu usług wyszukiwania elektronicznego na stronie rejestru lub przy pomocy przedstawicieli rejestru (których wymieniono na stronie internetowej rejestru). Skorzystanie z większości usług wymaga wykupienia abonamentu. Dostęp można uzyskać za pośrednictwem usług online lub wyboru i przetwarzania danych. Na stronie internetowej rejestru można też skorzystać z usługi:

 • Min fastighet (moje nieruchomości), która zawiera szczegółowe informacje dostępne wyłącznie dla właścicieli nieruchomości.

Istnieje także możliwość uzyskania dostępu do informacji pochodzących z innych krajów za pośrednictwem EULIS (europejskiego serwisu informacji o nieruchomościach).

Historia szwedzkiego rejestru nieruchomości

Rejestr elektroniczny utworzono w 1970 r. Do 1995 r. zakończono gromadzenie informacji w pełnym wymiarze. Rozwój środowiska technicznego rejestru nieruchomości oraz środków dostępu do niego przebiegał stopniowo. Istnieją plany wprowadzenia nowej platformy technologicznej w zakresie rejestru gruntów. Prace w tym kierunku zostały rozpoczęte i będą kontynuowane w najbliższych latach.

Ciekawe strony

Europejski serwis informacji o nieruchomościach (Eulis)

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.