NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele funciare în țările UE

Austria

Această secțiune a portalului vă oferă o prezentare generală a registrului funciar al Austriei.

Conținut furnizat de
Austria
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce informații oferă registrul funciar al Austriei?

Registrul funciar (Grundbuch) oferă răspunsuri la întrebări de natură atât juridică, cât și factuală. Acesta conține informații cu privire la toate tranzacțiile funciare în Austria, conform dispozițiilor legale.

Registrul funciar și arhiva acestuia de documente electronice pot fi consultate prin intermediul paginii principale de internet a Ministerului Federal al Justiției din Austria.

Este gratuit accesul la registrul funciar?

Accesul la registru se face în schimbul unei taxe modice. Pentru a obține accesul, contactați unul dintre furnizorii de acces sau „punctele de informații” (Verrechnungsstellen) menționate în secțiunea Grundbuch a paginii principale de internet a Ministerului Federal al Justiției din Austria.

Cum puteți căuta în registrul funciar

Prin introducerea numelui municipalității (Gemeinde) și a numărului parcelei (Einlagezahl sau „EZ”) sau al bunului imobil (Grundstücksnummer), se pot obține următoarele informații din baza de date:

  • extrase din registrul funciar;
  • extrase din hărțile registrului;
  • copii ale hărților.

Aceste informații includ toate datele introduse recent. Se pot obține, la cerere, și date care au fost șterse, cu condiția ca acestea să fi fost introduse după trecerea la registrul electronic. Datele mai vechi sunt disponibile doar pe suport de hârtie.

Nu se pot obține informații cu privire la persoane. Pentru acest tip de informații, persoanele interesate trebuie să se adreseze biroului registrului funciar (Grundbuchsabteilung) al oricărei instanțe teritoriale (Bezirksgericht) și să demonstreze că există un interes de ordin juridic în a obține informațiile.

Istoricul registrului funciar

Vechiul registru funciar a înregistrat și stocat informații pe suport de hârtie. Între1980 și 1992, înregistrările au fost transferate în baza de date funciare.

Ultima actualizare: 15/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.