Registrele funciare în țările UE

Austria

Această pagină vă oferă o imagine de ansamblu a cărții funciare din Austria.

Conținut furnizat de
Austria

Ce informații oferă cartea funciară?

Cartea funciară (Grundbuch) oferă răspunsuri atât la întrebări de natură juridică, cât și la întrebări de natură factuală. Aceasta conține informații documentate cu caracter juridic obligatoriu cu privire la toate tranzacțiile imobiliare desfășurate în Austria.

Cartea funciară și arhiva acesteia de documente în format electronic pot fi consultate prin intermediul instanțelor, notarilor, avocaților și anumitor furnizori de acces cunoscuți sub denumirea de Verrechnungsstellen.

Este gratuit accesul la cartea funciară?

Accesul se face în schimbul unei taxe modice achitate instanței, notarului, avocatului sau unuia dintre punctele de informare Verrechnungsstellen. Lista punctelor de informare Verrechnungsstellen se găsește pe pagina principală de internet a sistemului judiciar austriac la Service – > Datenbanken – > Grundbuch - > Grundstücksdatenbank.

Cum se efectuează căutări în cartea funciară

Prin introducerea numărului cadastral la nivelul unității administrativ teritoriale (Katastralgemeinde) și a numărului de înregistrare (Einlagezahl sau „EZ”) sau a numărului parcelei (Grundstücksnummer), se pot obține următoarele informații din baza de date:

  • Extrase de carte funciară actuale și istorice
  • Extrase din înscrisuri auxiliare (Hilfsverzeichnisse)

Aceste informații includ toate înscrierile valabile. Se pot obține, la cerere, și date care au fost șterse, cu condiția ca acestea să fi fost introduse după trecerea la cartea funciară electronică. Datele mai vechi sunt disponibile exclusiv pe suport de hârtie.

Registrul principal, colecția de înregistrări și înscrisurile auxiliare sunt publice. Sunt instituite restricții stricte cu privire la accesarea informațiilor prin căutări care vizează exclusiv proprietari individuali. Dacă puteți dovedi un interes de ordin juridic, puteți efectua o astfel de căutare prin intermediul biroului de carte funciară al instanței cantonale (Bezirksgericht).

Istoricul cărții funciare

Între 1870 și 1992, cărțile funciare erau ținute pe suport de hârtie. Între 1980 și 1992, înregistrările au fost transferate în baza de date a cărții funciare. Datele din cartea funciară au fost migrate într-un program nou la 7 mai 2012 și, de atunci, fac obiectul unui proces continuu de dezvoltare și de automatizare.

Ultima actualizare: 26/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.