Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: bulgară.
Swipe to change

Registrele funciare în țările UE

Bulgaria

Prezenta secțiune conține o prezentare generală a Registrului funciar din Bulgaria.

Conținut furnizat de
Bulgaria

Ce oferă Registrul funciar din Bulgaria?

Registrul funciar din Bulgaria este deținut și gestionat de Agenția de registru, în cadrul așa-numitului „sistem de intrări personale”. Informațiile se bazează pe dosarele personale ale părților la tranzacții, în speță persoane fizice și juridice. Numai documentele de tranzacție și juridice sunt înregistrate în acest registru.

De la elaborarea și punerea în funcțiune a Sistemului informatic integrat pentru cadastru și înregistrarea bunurilor imobile (IKAR), toate intrările sunt accesibile prin site-ul Registrului funciar.

Sistemul IKAR este format din două module:

 1. Un modul administrativ, disponibil numai serviciului
 2. Un modul pentru clienți, disponibil numai clienților

IKAR oferă atât informații sistemice, cât și grafice, în special dacă există hărți cadastrale digitale.

Site-ul Registrului funciar din Bulgaria oferă:

 • informații privind tranzacțiile înregistrate
 • accesul la date privind valorile imobiliare și la drepturile de proprietate
 • ordinea cronologică a acestor drepturi

De asemenea, oferă următoarele servicii publice:

 • verificări (referințe)
 • certificate
 • duplicate ale legislației

Serviciile sus-menționate oferă informații privind:

 • data înregistrării
 • publicarea actului
 • părțile vizate
 • descrierea bunului imobil

Cum sunt introduse documentele în registru?

Copiile tranzacțiilor și documentelor juridice sunt prezentate registraturii.

Fiecare document este înregistrat în registrul din sistemul IKAR, unde primește un număr care arată data exactă a intrării.

Documentele sunt apoi prezentate judecătorilor pentru verificare și soluționare.

După aprobarea de către un judecător, funcționarii introduc manual informațiile în sistem.

Toate documentele sunt apoi scanate și salvate în sistem.

Procedura de înregistrare, verificare și introducere a informațiilor durează în medie o zi lucrătoare.

Este gratuit accesul la Registrul funciar din Bulgaria?

Accesul la Registrul funciar din Bulgaria este gratuit și accesibil tuturor. Cu toate acestea, numai utilizatorii înregistrați pot obține informații de pe site.

Se plătește o taxă pentru verificarea online, în conformitate cu criteriile legale.

Cum să căutați în Registrul funciar din Bulgaria

Puteți căuta în Registrul funciar din Bulgaria după: număr personal de identitate (PIN) al persoanelor juridice sau fizice, numele proprietarului, descrierea detaliată a bunului imobil, numărul lotului, numărul de înregistrare.

Istoricul Registrului funciar din Bulgaria

Primul sistem electronic a fost creat în 1990. Ulterior, au fost introduse mai multe sisteme electronice.

Principala reformă a registrului a avut loc în momentul transferării sub jurisdicția Agenției de registru, creată în iulie 2004. Agenția de registru a gestionat și îmbunătățit sistemele existente de informații până la crearea IKAR în 8 septembrie 2008.

Implementarea IKAR s-a realizat în mai multe etape. Datele vechi au fost migrate în noul sistem IKAR. Sistemul a devenit pe deplin funcțional (acoperind întregul teritoriu bulgar) la 26 ianuarie 2009 și este integrat pe deplin în Registrul agenției de geodezie, cartografie și cadastru.

Principiile publicității, transparenței și siguranței procedurilor sunt garantate.

Ultima actualizare: 01/08/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.