Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: bulgară.
Swipe to change

Registrele funciare în țările UE

Bulgaria

Prezenta secţiune conţine o prezentare generală a registrului funciar din Bulgaria.

Conținut furnizat de
Bulgaria

Ce oferă registrul bulgar al proprietăţilor?

Registrul bulgar al proprietăţilor este deţinut şi gestionat de Agenţia de registru, în cadrul aşa-numitului „sistem de intrări personale”. Informaţiile se bazează pe dosarele personale ale părţilor la tranzacţii, în speţă persoane fizice şi juridice. Numai documentele de tranzacţie şi juridice sunt înregistrate în acest registru.

De la elaborarea şi punerea în funcţiune a Sistemului informatic integrat pentru cadastru şi înregistrarea proprietăţilor (IKAR), toate intrările sunt accesibile prin site-ul Registrului funciar.

Sistemul IKAR este format din două module:

 1. Un modul administrativ, disponibil numai serviciului
 2. Un modul pentru clienţi, disponibil numai clienţilor

IKAR oferă atât informaţii sistemice, cât şi grafice, în special dacă există hărţi cadastrale digitale.

Site-ul Registrului bulgar al proprietăţilor oferă:

 • informaţii privind tranzacţiile înregistrate
 • accesul la date privind valorile imobiliare şi la drepturile de proprietate
 • ordinea cronologică a acestor drepturi

De asemenea, oferă următoarele servicii publice:

 • verificări (referinţe)
 • certificate
 • duplicate ale legislaţiei

Serviciile sus-menţionate oferă informaţii privind:

 • data înregistrării
 • publicarea actului
 • părţile vizate
 • descrierea proprietăţii imobiliare

Cum sunt introduse documentele în registru?

Copiile tranzacţiilor şi documentelor juridice sunt prezentate registraturii.

Fiecare document este înregistrat în registrul din sistemul IKAR, unde primeşte un număr care arată data exactă a intrării.

Documentele sunt apoi prezentate judecătorilor pentru verificare şi soluţionare.

După aprobarea de către un judecător, funcţionarii introduc manual informaţiile în sistem.

Toate documentele sunt apoi scanate şi salvate în sistem.

Procedura de înregistrare, verificare şi introducere a informaţiilor durează în medie o zi lucrătoare.

Este gratuit accesul la registrul bulgar al proprietăţilor?

Accesul la registrul bulgar al proprietăţilor este gratuit şi accesibil tuturor. Cu toate acestea, numai utilizatorii înregistraţi pot obţine informaţii de pe site.

Se plăteşte o taxă pentru verificarea online, în conformitate cu criteriile legale.

Cum să căutaţi în registrul bulgar al proprietăţilor

Puteţi căuta în registrul proprietăţilor după: număr personal de identitate (PIN) al persoanelor juridice sau fizice; numele proprietarului; descrierea detaliată a proprietăţii; numărul lotului; numărul de înregistrare.

Istoricul registrului bulgar al proprietăţilor

Primul sistem electronic a fost creat în 1990. Ulterior, au fost introduse mai multe sisteme electronice.

Principala reformă a registrului a avut loc în momentul transferării sub jurisdicţia Agenţiei de registru, creată în iulie 2004. Agenţia de registru a gestionat şi îmbunătăţit sistemele existente de informaţii până la crearea IKAR în 8 septembrie 2008.

Implementarea IKAR s-a realizat în mai multe etape. Datele vechi au fost migrate în noul sistem IKAR. Sistemul a devenit pe deplin funcţional (acoperind întregul teritoriu bulgar) la 26 ianuarie 2009 şi este integrat pe deplin în Registrul agenţiei de geodezie, cartografie şi cadastru.

Principiile publicităţii, transparenţei şi siguranţei procedurilor sunt garantate.

Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.