Registrele funciare în țările UE

Registrele funciare din statele membre oferă o gamă largă de servicii, care pot varia de la o ţară la alta.

Cu toate acestea, principalele servicii furnizate de toate registrele sunt înregistrarea, examinarea şi stocarea informaţiilor privind terenurile şi dreptul de proprietate, precum amplasamentul şi proprietarii, şi punerea acestor informaţii la dispoziţia publicului şi a utilizatorii specializaţi.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.