Registrele funciare în țările UE

Republica Cehă

Această secțiune vă prezintă registrul de cadastru (registrul de proprietate) al Republicii Cehe.

Conținut furnizat de
Republica Cehă

Ce informații oferă registrul ceh de cadastru?

Registrul ceh de cadastru conține informații factuale și juridice privind proprietățile. În registru se găsesc hărți cadastrale și informații cu privire la deținătorii de proprietăți.

Registrul este deținut și administrat de Biroul ceh pentru cartografierea terenurilor și cadastru, care este o instituție națională independentă.

Este gratuit accesul la registrul ceh de cadastru?

Căutarea și consultarea pe internet a hărților și a informațiilor de bază privind proprietățile, inclusiv numele și adresele proprietarilor, sunt gratuite.

Trebuie plătite taxe pentru a obține un extras oficial, pe suport de hârtie sau în format electronic cu acces la distanță, care să conțină toate informațiile privind relațiile juridice aferente unei proprietăți; taxele variază în funcție de conținutul extrasului, dar sunt în general de 100 CZK.

Căutarea în registrul ceh de cadastru

Registrul ceh de cadastru oferă un motor de căutare avansată pentru căutarea on-line.

Istoricul registrului ceh de cadastru

Sistemul electronic de informații este utilizat începând din 2001.

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.