În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Registrele funciare în țările UE

Anglia şi Ţara Galilor

Această secțiune vă oferă informații introductive cu privire la registrul funciar din Anglia și Țara Galilor.

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor

Ce oferă registrul funciar din Anglia și Țara Galilor?

Înregistrăm drepturile de proprietate asupra bunurilor imobile din Anglia și Țara Galilor. Activitatea noastră vizează„Garantarea și protejarea drepturilor dumneavoastră de proprietate.”

Valorile noastre sunt:

  • siguranță
  • integritate
  • inovare
  • profesionalism

Registrul funciar asigură funcția esențială de siguranță și încredere în piața imobiliară, incluzând titluri de proprietate aferente unor bunuri imobile în valoare de peste 4 mii de miliarde de lire sterline în Anglia și Țara Galilor, inclusiv peste o mie de miliarde de lire sterline aferente ipotecilor. Registrul funciar are o experiență de peste 150 de ani în ținerea registrului și a devenit din ce în ce mai eficient, 99 % din informațiile și 73 % din serviciile de înregistrare efectuându-se online. Suntem un serviciu în curs de transformare către un registru complet digitalizat, prin crearea unei platforme digitale moderne pentru bunuri imobile, care să sprijine registrul și să ofere servicii eficiente pentru clienți.

Este gratuit accesul la registrul funciar al Angliei și Țării Galilor?

Pentru fiecare serviciu se percepe o taxă stabilită prin lege. Nu există o taxă de înscriere pentru a avea acces online, iar majoritatea serviciilor online costă mai puțin decât serviciile prin poștă.

Cum se efectuează o căutare în registrul funciar al Angliei și Țării Galilor

Acces online:

Serviciile electronice pentru întreprinderi (Business e-service) permit utilizatorilor profesioniști să depună cereri de înregistrare funciară și imobiliară sau să facă căutări cadastrale folosind o hartă online. Utilizatorii serviciilor electronice pentru întreprinderi pot folosi și funcția gratuită MapSearch pentru:

  • a verifica dacă un bun imobil aflat în Anglia sau Țara Galilor este înregistrat
  • a obține numărul de înregistrare
  • a verifica statutul bunului: deplină proprietate sau închiriere

Clienții serviciilor electronice pentru întreprinderi trebuie să îndeplinească condițiile de utilizare, să se înregistreze ca utilizator și să aibă un cont cu posibilitatea prelevării directe variabile la o bancă din Regatul Unit sau la o casă de economii mutuale (building society). Conectarea la serviciile electronice pentru întreprinderi.

Serviciul de căutare a unui bun imobil este conceput pentru persoanele fizice și utilizat, de asemenea, de întreprinderile mici. Aceștia pot căuta un bun imobil după adresă sau proprietar, pot afla care este suprafața acestuia și dacă se află într-o zonă cu risc de inundații. Aceștia trebuie să se înregistreze ca utilizatori și să plătească utilizând un card de credit sau de debit. Conectați-vă la Serviciul de căutare a unui bun imobil.

Extrasele din registre și informațiile privind planurile titlurilor obținute prin serviciile electronice pentru întreprinderi au statut de „extrase oficiale” și sunt admisibile ca probe în instanțele de judecată. Informațiile furnizate prin MapSearch nu conferă niciun drept la despăgubiri.

Extrasele din registre și planurile loturilor obținute prin serviciul de căutare a unui bun imobil nu au statut de extrase oficiale.

Cereri prin poștă

Puteți solicita extrase oficiale din registru și planurile loturilor cu ajutorul formularelor OC1 (pentru registru) și OC2 (pentru documente). Formularele pot fi obținute gratuit prin poștă sau online de la Oficiul Registrului Funciar. Extrasele oficiale sunt admisibile ca probe în instanțele de judecată.

Dacă nu puteți găsi online informații privind un anumit bun imobil, puteți trimite, de asemenea, o cerere de căutare a hărții după index (formularul SIM), prin poștă, pentru a afla dacă terenul este înregistrat și, în caz afirmativ, sub ce număr. Se percepe o taxă stabilită prin Ordinul privind taxele percepute de Oficiul Registrului Funciar.

Căutările în Registrele privind taxele funciare pot fi efectuate prin poștă sau online, prin Serviciile electronice pentru întreprinderi, folosind formularul K15 sau (pentru a căuta exclusiv informații privind falimentele) K16.

Ultima actualizare: 25/07/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.