NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele funciare în țările UE

Estonia

Această secțiune vă oferă o scurtă prezentare a registrului funciar din Estonia.

Conținut furnizat de
Estonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce informații oferă registrul funciar din Estonia?

Registrul funciar din Estonia reprezintă o evidență a titlurilor de proprietate și a drepturilor de proprietate limitată, punând la dispoziția terților informații privind proprietățile imobiliare înregistrate.

Registrul funciar se axează pe circumstanțe atât de drept, cât și de fapt. Toate proprietățile sunt înscrise în registrul funciar, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Fiecare proprietate individuală este înregistrată separat și primește un număr unic (număr de înregistrare a proprietății imobiliare).

Registrul are patru părți.

Partea 1 conține următoarele informații cu privire la fiecare proprietate înregistrată:

 • codul cadastral;
 • scopul specific;
 • localizarea;
 • drepturile limitate stabilite asupra proprietății înregistrate;
 • suprafața (dimensiunea);
 • fuzionări și diviziuni;
 • încorporarea într-o altă proprietate înregistrată sau divizarea unei părți de proprietate.

Partea 2 conține următoarele informații cu privire la fiecare proprietate înregistrată:

 • proprietarul;
 • în cazul proprietății partajate, informații în acest sens; în cazul coproprietății sau al proprietății comune, numele proprietarilor;
 • cota-parte reală a coproprietarilor (proprietate comună);

Partea 3 conține următoarele informații cu privire la fiecare proprietate înregistrată:

 • drepturi limitate care grevează proprietatea (cu excepția ipotecilor);
 • restricții asupra proprietății;
 • mențiuni privind astfel de restricții;
 • restricții privind dreptul de folosință al proprietarului;
 • alte mențiuni privind dreptul de proprietate (inclusive restricțiile asupra dreptului de folosință al persoanelor în cauză), precum și ștergerea și modificarea intrărilor menționate mai sus.

Partea 4 conține următoarele informații cu privire la fiecare proprietate înregistrată:

 • ipotecile;
 • valoarea monetară a ipotecilor (în curs);
 • mențiuni privind eventualele ipoteci;
 • modificări ale intrărilor;
 • istoricul intrărilor șterse.

Aceste părți ale registrului funciar sunt publice și oricine le poate accesa. Dosarul unui anumit bun imobil poate fi consultat dacă se dovedește existența unui interes legitim. Fac excepție de la obligația de a dovedi existența interesului legitim proprietarii bunului, notarii, executorii, instanțele și autoritățile de asigurare a respectării legii.

Este gratuit accesul la registrul funciar din Estonia?

Registrul funciar este ținut în format electronic.

Diversele părți ale registrului funciar pot fi consultate la sediul Serviciului de registru funciar sau la cabinetele notariale, folosindu-se un motor de căutare. Consultarea registrului funciar la sediul Serviciului de registru funciar este gratuită. Proprietarii unui bun pot consulta în mod gratuit datele privind bunul pe care îl dețin și dosarul de proprietate folosind portalul de stat. Consultarea registrului funciar într-un cabinet notarial sau folosind motorul de căutare se face contra cost.

Motorul de căutare pus la dispoziție de Centrul de registre și sisteme informatice permite consultarea online a datelor conținute în registrul funciar. Utilizarea motorului de căutare este gratuită. Rezultatul căutării afișează toate informațiile înregistrate în partea 1 a registrului funciar (numărul de înregistrare a bunului imobil, scopul specific, suprafața și adresa). Pentru accesul la informații mai specifice din registrul funciar se percepe o taxă.

Prețul este de 1 euro pentru fiecare căutare per articol de căutare.

Prin articol de căutare se înțelege oricare dintre informațiile următoare conținute într-una dintre părțile registrului funciar în legătură cu un bun înregistrat:
date numerice din partea 1 „Compoziția bunului imobil”;
date numerice din partea 2 „Proprietarul”;
date numerice din partea 3 „Servituți și alte sarcini”, precum și date numerice din partea 4 „Ipoteci”.

Prețul include accesul la dosarele de proprietate și eliberarea de documente privind respectivul dosar .

Informații detaliate privind părțile din registru și prețurile aferente pot fi consultate online aici. Prețurile sunt scutite de TVA.

Modul de căutare în registrul funciar din Estonia

Puteți efectua căutări în baza de date utilizând următoarele criterii de căutare:

 • adresa;
 • numărul de înregistrare a proprietății imobiliare;
 • numele proprietarului;
 • codul numeric personal/codul de înregistrare;
 • denumirea proprietății;
 • numărul proprietății;
 • circumscripția registrului funciar.

Se pot căuta de asemenea informații privind proprietarii invalizi și persoanele autorizate.

Istoricul registrului funciar din Estonia

Versiunea electronică a registrului funciar conține informații începând cu 1994. Trecerea la versiunea electronică a fost inițiată în vara anului 2010.

Ultima actualizare: 14/05/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.