Registrele funciare în țările UE

Finlanda

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra Registrului funciar din Finlanda.

Conținut furnizat de
Finlanda

Ce informații oferă Registrul funciar din Finlanda?

Registrul funciar din Finlanda este deținut și administrat de Institutul Național de Cadastru.

Registrul pune accentul atât pe informațiile juridice referitoare la un bun imobiliar, precum regimul juridic, cât și pe informațiile de fapt, precum numele proprietarului. Sistemul național de informații cadastrale conține toate informațiile introduse în registrul cadastral și în registrul funciar din Finlanda, incluzând titluri, ipoteci și alte sarcini.

Datele referitoare la harta cadastrală sunt furnizate de Institutul Național de Cadastru din Finlanda în timp ce 86 de municipalități mențin registre cu hărțile cadastrale pentru zonele incluse în planurile urbanistice aferente. Responsabilitatea menținerii registrului funciar va reveni tribunalelor districtuale până la data de 31 decembrie 2009, iar începând cu data de 1 ianuarie 2010, acesta va fi menținut de Institutul Național de Cadastru din Finlanda. Sistemul este utilizat de toate entitățile care necesită în mod periodic date cadastrale actualizate, precum bănci, diferite autorități, agenți imobiliari și notari.

Este gratuit accesul la Registrul funciar din Finlanda?

Nu, accesul nu este gratuit.

Cum puteți căuta în Registrul funciar din Finlanda

Tipuri de căutări disponibile

Căutare pe următoarele criterii: hartă, identificator sau nume al unității de înregistrare, adresă, unitate administrativă (municipiu, suburbie/sat) și identificator al întreprinderii.

Informații disponibile

Se pot găsi informații privind:

 • dreptul de proprietate
 • titlul de proprietate
 • ipoteci și sarcini
 • contractul de închiriere
 • servituțile
 • informațiile cadastrale.

Date atribuite unității de înregistrare, proprietarul înregistrat și adresa proprietarului și posibile restricții privind dreptul de proprietate precum și proprietari de transferuri parțiale înregistrate; ipoteci, servituți și sarcini asupra unităților înregistrate, contracte de închiriere înregistrate.

Produse disponibile

 • extras cadastral
 • titlu de proprietate
 • certificat de ipoteci și sarcini
 • dovada unui contract de închiriere
 • extras de transfer parțial și diferite copii imprimate ale hărților.

Utilizatorilor li se oferă informații privind modul de căutare în registru (de exemplu adresa bunului imobiliar).

Istoricul Registrului funciar din Finlanda

Registrul este menținut din anul 1700.

Linkuri relevante

Institutul Național de Cadastru din Finlanda, Site-ul web al EULIS

Ultima actualizare: 05/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.