NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Registrele funciare în țările UE

Germania

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a registrului funciar al Germaniei.

Conținut furnizat de
Germania
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce informații se regăsesc în registrul funciar?

În registrul funciar german puteți găsi informații privind raporturile juridice civile referitoare la bunurile imobile – cum ar fi date privind titularii dreptului de proprietate și drepturile reale ale terților (referitoare la lucruri, nu la persoane). Registrele funciare sunt administrate în principal în format electronic.

Numai persoanele care au un interes legitim dovedit (de exemplu, din motive juridice sau economice) pot consulta registrul funciar german. În acest scop, acestea trebuie să se adreseze Oficiului registrului funciar din districtul în care se află bunul imobil în cauză. De asemenea, se pot cere extrase din registrul funciar.

În plus, un grup restrâns de utilizatori poate consulta registrul funciar prin intermediul portalului electronic. Printre acești utilizatori se numără instanțele, autoritățile publice, notarii, instituțiile de credit și serviciile publice. Administrația judiciară a landurilor este competentă să acorde aceste drepturi de acces.

Este gratuit accesul la registrul funciar german?

Consultarea registrului funciar german la sediul Oficiului registrului funciar este gratuită. Un extras simplu din registru costă 10 EUR, o copie autentificată costă 20 EUR. Există, de asemenea, o taxă pentru a putea accesa și consulta electronic registrul.

Cum să căutați în registrul funciar german

Pentru a face o căutare în registrul funciar german, puteți folosi următoarele criterii de căutare:

  • numărul paginii din registrul funciar
  • unitatea cadastrală
  • adresa
  • numele proprietarului

Istoricul registrului funciar german

Cu ajutorul registrului funciar, puteți reconstitui raporturile juridice referitoare la bunurile imobile până la data la care a fost înființat registrul funciar, la începutul secolului al XX-lea.

De la mijlocul anilor '90, versiunea pe suport de hârtie a registrului a fost treptat înlocuită cu o versiune electronică. Această tranziție este în prezent aproape încheiată.

Ultima actualizare: 05/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.