NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele funciare în țările UE

Grecia

Grecia deține un registru funciar electronic denumit cadastru (κτηματολόγιο) în zonele în care înregistrarea funciară este încheiată. Oficii ale registrelor de ipotecă (υποθηκοφυλακεία) funcționează în mod provizoriu ca registre funciare (κτηματολογικά γραφεία). Conform Legii 2664/1998 privind cadastrul elen, informațiile din registrul funciar pot fi stocate și actualizate doar electronic în zonele în care operează cadastrul, din 2003, înlocuind sistemul anterior de înregistrare a transferurilor de proprietate și a ipotecilor. Baza de date a registrului funciar este administrată la nivel central, pentru întreg teritoriul, de către societatea Ktimatologio (Κτηματολόγιο Α.Ε.) și este actualizată de către oficiile funciare, în funcție de tranzacțiile pe care acestea le înregistrează.

Conținut furnizat de
Grecia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce informații oferă sistemul de stocare de date și documente din Grecia?

Unul sau mai multe oficii funciare funcționează în raza teritorială a fiecărei instanțe locale (ειρηνοδικείο) și oferă următoarele servicii, după cum se prevede în lege:

  1. înregistrarea, poprirea sau punerea sechestrului asupra bunurilor imobile situate în jurisdicția acestora
  2. transcrierea elementelor care trebuie transcrise, în conformitate cu legea
  3. înregistrarea proceselor și a oricăror alte acțiuni sau detalii privind bunurile imobile.

Există 26 oficii de înregistrare a ipotecilor care oferă servicii contra cost și 320 de oficii de înregistrare a ipotecilor care oferă servicii gratuite.

Oficiile de înregistrare a ipotecilor cu servicii contra cost (έμμισθα υποθηκοφυλακεία) sunt subordonate Ministerului Justiției.

În insulele Rodes și Kos, oficiile funciare din Rhodos și Kos-Leros, în cazul cărora transferul proprietății vizează terenurile, funcționează ca servicii furnizate Ministerului Justiției.

Oficiile de înregistrare a ipotecilor ce oferă servicii gratuite (άμισθα υποθηκοφυλακεία) sunt:

  1. fie specializate(ειδικά), conduse de un funcționar specializat în bunuri imobile (υποθηκοφύλακας ) care este numit de Ministrul Justiției pe bază de examen;
  2. fie nespecializate (μη ειδικά), conduse de un notar numit în cadrul fiecărui oficiu.

Puteți găsi datele de contact ale oficiilor mai sus-menționate pe site-ul web al Ministerului Justiției din Grecia.

În plus, în Grecia există un cadru instituțional pentru studiul, dezvoltarea și funcționarea cadastrului elen (Εθνικό Κτηματολόγιο ) privind bunurile imobile. Această sarcină a fost atribuită societății private Ktimatologio.

Cadastrul elen reprezintă un sistem unificat, garantat de stat, de înregistrare a informațiilor juridice, tehnice și de altă natură referitoare la bunurile imobile și la drepturile asociate acestora.

Cadastrul elen:

  • înregistrează toate actele de transfer, modificare sau înstrăinare a drepturilor de proprietate. Fiecare act se înregistrează doar după o verificare minuțioasă a corectitudinii titularului dreptului de proprietate;
  • înregistrează descrierea geografică a bunului imobil (formă, localizare, dimensiuni);
  • înregistrează în mod sistematic bunurile imobile aflate în proprietatea publică;
  • înregistrează dreptul de uzufruct.

Bază de date juridice

Puteți găsi informații de bază privind cadastrul elen pe site-ul web aferent.

Este gratuit accesul la sistemul de stocare de date și documente din Grecia?

În zonele în care există registre funciare provizorii, sunt puse la dispoziția publicului calculatoare, în mod gratuit, pentru a căuta informații în mod electronic.

Societății Ktimatologio i s-a încredințat sarcina de a dezvolta un proiect de transmitere digitală a documentelor între registrele de înregistrare a ipotecilor, cu scopul de a finaliza înregistrarea funciară la nivelul întregii țări. Proiectul include crearea unei infrastructuri pentru: (a) depunerea electronică de acte în vederea înregistrării în registrul funciar; și (b) depunerea și procesarea electronică a cererilor de extrase ale înregistrărilor din registre.

Dispoziții în acest sens au fost incluse în propunerile legislative înaintate de Ministerul Mediului & Energiei.

Istoricul sistemului de stocare de date și documente din Grecia

Crearea registrelor funciare a fost prevăzută pentru prima dată de Legea 41/1836. Registrele funciare și oficiile de înregistrare a ipotecilor au păstrat înregistrări încă de la înființarea acestora.

În zonele în care s-a încheiat înregistrarea funciară, registrele de înregistrare a ipotecilor au funcționat în mod provizoriu ca registre funciare din momentul în care Organizarea cartografică și cadastrală a Greciei (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) a decis crearea cadastrului. După acest moment, tranzacțiile funciare s-au înregistrat exclusiv pe cale electronică.

Cum puteți căuta informații

Sistemul electronic de înregistrare funciară permite efectuarea de căutări după: (a) date personale; (b) codul din cadastrul elen și/sau (c) adresa bunului imobil.

Linkuri relevante

Cadastrul elen

Ultima actualizare: 22/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.