NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini maghiară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele funciare în țările UE

Ungaria

Această secțiune prezintă o imagine de ansamblu asupra Registrului funciar din Ungaria.

Conținut furnizat de
Ungaria
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce informații oferă registrul funciar din Ungaria?

Registrul funciar din Ungaria este administrat de Ministerul Dezvoltării Rurale (Vidékfejlesztési Minisztérium) și de Oficiile funciare (Földhivatal) din Ungaria.

Site-ul internet oficial al Oficiilor funciare din Ungaria (magyarországi földhivatalok) furnizează informații privind rețeaua națională a oficiilor funciare de pe teritoriul Ungariei și oferă acces la întreaga rețea a instituțiilor de administrare funciară, cu detalii referitoare la:

  • atribuțiile acestora
  • obligațiile acestora și serviciile oferite
  • proiectele noi și importante

Puteți descărca formulare administrative și puteți citi despre serviciile electronice oferite și condițiile pentru accesarea online a sistemului. De asemenea, puteți consulta aici legislația relevantă.

Este gratuit accesul la registrul funciar din Ungaria?

Utilizatorii înregistrați (organele administrației publice, bănci, avocați, notari publici, autorități municipale, agenți imobiliari etc.) pot accesa serviciile online (TAKARNET) ale Oficiilor funciare din Ungaria începând din 2003. Datele sunt furnizate contra unei taxe, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Serviciul Oficiului funciar online (Földhivatal Online) a fost lansat în iunie 2011, iar cetățenii îl pot accesa direct prin intermediul Portalului Guvernului folosind propriul număr central de identificare pentru „acces clienți” (ügyfélkapu) și pot utiliza serviciile online contra unei taxe, asemenea utilizatorilor înregistrați.

Clienții Oficiului funciar online pot accesa o serie limitată de date în mod gratuit. Serviciul gratuit cuprinde însă numai date descriptive privind bunurile imobile [prima secțiune din cartea funciară (tulajdoni lap)]. În baza de date se pot efectua căutări introducând numărul parcelei (helyrajzi szám) sau adresa proprietății. Utilizatorii înregistrați și cetățenii pot accesa aceste servicii online 24 de ore pe zi prin intermediul internetului.

Cum puteți căuta în registrul funciar din Ungaria

În general, puteți efectua o căutare în funcție de:

  • numărul parcelei;
  • un interval de numere ale parcelelor; sau
  • adresa bunului imobil.

Utilizatorii cu drepturi speciale (poliția, organele de cercetare, executorii judecătorești, notarii publici în cazuri de succesiune) pot efectua căutări în funcție de numele și datele personale ale proprietarului și/sau persoanei autorizate.

Istoricul registrului funciar din Ungaria

Denumirea oficială a sistemului juridic și administrativ de gestionare a registrului proprietăților imobiliare din Ungaria este „sistemul unificat de înregistrare funciară” (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer). Sistemul este considerat „unificat” deoarece datele de identificare cadastrală și informațiile juridice (telekkönyv, ‘Grundbuch’) sunt gestionate în mod integrat din punct de vedere legal și instituțional din 1971. O rețea instituțională unică, cuprinzând toate oficiile funciare, este responsabilă cu înregistrarea tranzacțiilor legale și reprezentarea modificărilor pe hărți și planuri cadastrale, furnizând, de asemenea, informații și îndeplinind alte sarcini legate de bunurile imobile (terenuri și clădiri). Sistemul de registru funciar unificat al Ungariei, pe bază de titluri de proprietate, a fost primul de acest tip din Europa.

Sistemul maghiar este multifuncțional, întrucât, în afară de activitățile care acoperă întreaga gamă a serviciilor de registru funciar, acesta îndeplinește și o serie de alte sarcini, cum ar fi stabilirea și administrarea rețelei de puncte geodezice de control, cartografierea topografică, conservarea terenurilor, înregistrarea contractelor de închiriere a terenurilor, gestionarea granițelor administrative.

Această complexă bază de date publică, cuprinzând informații privind terenurile agricole și bunurile imobile, care reprezintă unele dintre cele mai importante componente ale vieții economice, și anume agricultura și circulația activelor, este gestionată de administrația funciară în mod integrat și acoperă întreg teritoriul administrativ al Ungariei. Scopul acestui sistem este de a susține exercitarea dreptului de proprietate, un mediu înconjurător sănătos, libertatea de inițiativă și libera concurență, precum și înregistrarea oficială a tuturor reperelor naturale și artificiale, prin furnizarea unui sistem de înregistrare funciară și a unei infrastructuri de date spațiale uniforme și autentice.

Obiectivul general constă în înregistrarea și gestionarea oficială a datelor tuturor proprietăților funciare și a altor bunuri imobiliare, asigurând securitatea drepturilor de proprietate și a altor titluri imobiliare prin furnizarea unui sistem și a unei infrastructuri de înregistrare funciară uniforme și autentice.

În plus, sistemul unificat de înregistrare funciară are două obiective specifice. Obiectivul juridic al registrului funciar este de a oferi protecție pentru titlurile și actele oficiale de proprietate imobiliară, asigurând în același timp certitudinea pentru proprietarii și titularii de bună credință și promovând utilizarea profitabilă a bunurilor imobile. Obiectivul economic al sistemului este de a servi drept bază uniformă pentru planificare și pentru stabilirea obligațiilor financiare, de a facilita guvernanța și investițiile imobiliare prin furnizarea de date statistice și de a furniza servicii pentru întreaga societate.

Link-uri relevante

Portalul Guvernului (Kormányzati portál)

Site-ul internet oficial al Oficiilor funciare din Ungaria (A magyarországi földhivatalok hivatalos honlapja)

Ultima actualizare: 06/04/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.