Registrele funciare în țările UE

Ungaria

Această secțiune vă oferă o scurtă prezentare a registrului funciar din Ungaria.

Conținut furnizat de
Ungaria

Ce servicii oferă registrul funciar din Ungaria?

Registrul funciar din Ungaria este administrat de Ministerul Agriculturii (Földművelésügyi Minisztérium) și de Oficiile funciare (Földhivatal).

Pe site-ul oficial al Oficiilor funciare din Ungaria (magyarországi földhivatalok) se furnizează informații privind rețeaua națională a oficiilor funciare de pe teritoriul Ungariei și se oferă acces la întreaga rețea a instituțiilor de administrare funciară, în special:

  • atribuțiile acestor oficii;
  • îndatoririle acestora și serviciile pe care le oferă;
  • proiectele noi și importante aflate în derulare.

Puteți descărca formulare administrative și puteți citi despre serviciile electronice oferite și condițiile pentru accesarea online a sistemului. Tot pe acest site web poate fi consultată și legislația relevantă.

Este gratuit accesul la registrul funciar din Ungaria?

Utilizatorii înregistrați (organe ale administrației publice, bănci, avocați, notari publici, autorități municipale, agenți imobiliari etc.) au acces la serviciile online (TAKARNET) ale Oficiilor funciare din Ungaria din 2003. Pentru datele furnizate se achită o taxă, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Lansat în iunie 2011, serviciul online al Oficiului funciar (Földhivatal Online) poate fi accesat direct de către cetățeni de pe portalul guvernamental, prin introducerea ID-ului central „gateway client” (ügyfélkapu). Site-ul le oferă cetățenilor și utilizatorilor înregistrați servicii online contra cost.

Utilizatorii Oficiului funciar online pot accesa gratuit anumite date, limitate. Este vorba numai de date descriptive privind bunurile imobile [prima secțiune din cartea funciară (tulajdoni lap)]. În baza de date se pot efectua căutări introducând numărul parcelei (helyrajzi szám) sau adresa bunului imobil. Utilizatorii înregistrați și cetățenii pot accesa aceste servicii online 24 de ore pe zi.

Cum puteți efectua o căutare în Registrul funciar maghiar

În general, puteți efectua o căutare în funcție de:

  • numărul topografic al lotului;
  • un interval de numere topografice sau
  • adresa bunului imobil.

Utilizatorii cu drepturi speciale (poliția, organele de cercetare, executorii judecătorești, notarii publici în cazuri de succesiune) pot efectua căutări în funcție de numele și datele personale ale proprietarului și/sau persoanei autorizate.

Istoricul registrului funciar din Ungaria

Denumirea oficială a sistemului juridic și administrativ de gestionare a registrului bunurilor imobiliare din Ungaria este „sistemul unificat de înregistrare funciară” (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer).  Sistemul este considerat „unificat” deoarece datele de identificare cadastrală și informațiile juridice (telekkönyvGrundbuch) sunt înregistrate într-un format integrat din punct de vedere legal și instituțional din 1971. O rețea instituțională unică, cuprinzând toate oficiile funciare, este responsabilă de înregistrarea tranzacțiilor legale și a modificărilor pe hărți și în planuri cadastrale, furnizând, de asemenea, informații și îndeplinind alte sarcini legate de terenuri și clădiri. Sistemul unificat de înregistrare funciară al Ungariei, pe bază de titluri de proprietate, a fost primul de acest tip din Europa.

Sistemul maghiar este multifuncțional, întrucât, în afară de activitățile care acoperă întreaga gamă a serviciilor de registru funciar, acesta îndeplinește și o serie de alte sarcini, cum ar fi stabilirea și administrarea rețelei de puncte geodezice de control, cartografierea topografică, conservarea terenurilor, înregistrarea contractelor de închiriere a terenurilor, gestionarea granițelor administrative.

Această bază largă de date publică, cuprinzând informații privind terenurile agricole și bunurile imobile, care reprezintă unele dintre cele mai importante componente ale vieții economice, și anume agricultura și creditarea, este gestionată de administrația funciară în mod integrat și acoperă întreg teritoriul administrativ al Ungariei.  Scopul acestui sistem este de a sprijini exercitarea dreptului de proprietate, un mediu înconjurător sănătos, libertatea de inițiativă și libera concurență, precum și înregistrarea oficială a tuturor reperelor naturale și artificiale, prin furnizarea unui sistem de înregistrare funciară uniformă și autentică și a unei infrastructuri de date spațiale aferente.

Obiectivul general este de a înregistra și gestiona în mod oficial datele tuturor terenurilor și ale altor bunuri imobile, asigurând securitatea drepturilor de proprietate și a altor drepturi reale prin furnizarea unui sistem și a unei infrastructuri de înregistrare funciară uniformă și autentică.
În plus, sistemul unificat de înregistrare funciară are două obiective specifice.  Obiectivul juridic al registrului funciar este de a oferi protecție pentru drepturile reale și titlurile de proprietate aferente, asigurând în același timp certitudine pentru proprietarii și titularii de bună credință și promovând utilizarea profitabilă a bunurilor imobile.  Obiectivul economic al sistemului este de a servi drept bază uniformă pentru planificare și pentru stabilirea obligațiilor financiare, de a facilita guvernanța și investițiile imobiliare prin furnizarea de date statistice și de a furniza servicii pentru întreaga societate.

Link-uri relevante

Portalul guvernului

Site-ul oficial al oficiilor funciare din Ungaria

Ultima actualizare: 06/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.