NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele funciare în țările UE

Polonia

Această secțiune prezintă informații generale cu privire la Registrul funciar din Polonia.

Conținut furnizat de
Polonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce informații oferă Registrul funciar din Polonia?

Registrul funciar din Polonia (rejestr ksiąg wieczystych) este reglementat de Legea privind registrele funciare și ipotecile.

În temeiul acestei legi, registrele funciare au rolul de a face cunoscut statutul juridic al bunurilor imobile, conținând următoarele informații:

  • identificarea bunului imobil (inclusiv parcelele componente);
  • identitatea proprietarului (proprietarilor) bunului imobil sau a deținătorului dreptului de uzufruct perpetuu;
  • informații privind drepturile reale ale altor părți asupra bunului imobil;
  • tipul de ipotecă asupra bunului imobil și cuantumul acesteia.

Registrele funciare sunt documente publice și pot să fie consultate de orice persoană. Începând din iunie 2010, orice registru funciar poate să fie accesat electronic prin introducerea numărului acestuia.

De asemenea, orice persoană poate să obțină o copie a unui registru funciar sau un certificat privind închiderea unui registru funciar.

Este gratuit accesul la registrul funciar din Polonia?

Consultarea registrului funciar este gratuită.

Se aplică o taxă pentru eliberarea unei copii a unui registru funciar sau a unui certificat privind închiderea unui registru funciar.

Ultima actualizare: 07/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.