Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: suedeză.
Swipe to change

Registrele funciare în țările UE

Suedia

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a Registrului proprietăților imobiliare din Suedia din care face parte și registrul funciar, acesta reprezentând una dintre cele cinci secțiuni integrate.

Conținut furnizat de
Suedia

Ce conține registrul funciar?

Registrul funciar, compus din mai multe părți, este un registru național cu funcții multiple, care furnizează informații privind, printre altele, următoarele aspecte:

 • bunurile funciare și diviziunile
 • unitățile administrative
 • adresele
 • dimensiunile geometrice ale bunurilor funciare - planurile cadastrale
 • proprietarii
 • ipotecile și certificatele de înscriere ipotecară
 • servituțile și drepturile de folosință
 • planurile și regulamentele funciare
 • monumentele vechi
 • măsurile de parcelare a bunurilor funciare sau alte măsuri echivalente
 • drepturile funciare
 • arhivele funciare
 • clădirile
 • informații privind fiscalitatea imobiliară

Registrul funciar este administrat de Autoritatea de înregistrare cadastrală și de cartografiere.

Este gratuit accesul la registrul funciar?

Informațiile comunicate la sediu sau prin telefon sunt gratuite. Informații pot fi cerute, de asemenea, în virtutea principiului transparenței. Accesul electronic la registru se face contra cost, cu excepția serviciului Min fastighet (proprietatea mea), care este gratuit.

Modul de căutare în registrul funciar?

Un număr de servicii electronice de căutare sunt disponibile direct pe site-ul web al Institutului National de Cartografiere și Cadastru sau pe Lantmäteriets återförsäljare (agenți ai Institutului) (aceste servicii sunt descrise pe site-ul web al Institutului National de Cartografiere și Cadastru). Pentru majoritatea serviciilor este necesar un abonament. Serviciile sunt oferite fie online, fie prin selectare și procesare. Pe site-ul internet al institutului este disponibil, de asemenea, serviciul

 • Min fastighet: (proprietatea mea), care conține informații detaliate disponibile numai titularului bunului în cauză.

De asemenea, este posibilă accesarea informațiilor din alte țări prin intermediul EULIS (Serviciul European de Informații Funciare).

Istoricul Registrului funciar din Suedia

Constituirea registrului electronic a început în anul 1970. Stocarea completă a informațiilor a fost finalizată în anul 1995. Specificațiile tehnice și modurile de accesare ale registrului funciar au evoluat treptat. Se preconizează introducerea unei noi tehnologii în registrul funciar. Activitatea în acest sens a început deja și va continua în următorii ani.

Linkuri relevante

Serviciul European de Informații Funciare

Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.