Registrele funciare în țările UE

Suedia

Prezenta secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra cărții funciare suedeze, care cuprinde cinci părți integrate.

Conținut furnizat de
Suedia

Ce informații pot fi găsite în cartea funciară?

Cartea funciară, care constă în mai multe părți diferite, este un registru național utilizat în mai multe scopuri. Aceasta oferă informații privind:

 • bunurile imobile și bunurile aflate în coproprietate
 • diviziunile administrative
 • adresele de localizare
 • suprafața geometrică a proprietăților funciare – hărți cadastrale
 • proprietatea
 • sarcinile care grevează proprietatea și înscrierile
 • creditele ipotecare
 • servituțile și uzufructul
 • planurile și reglementările privind utilizarea terenurilor
 • monumentele istorice
 • măsurile de parcelare a terenurilor etc.
 • drepturile de concesiune
 • arhivele funciare
 • clădirile
 • informații privind impozitarea proprietăților imobiliare
 • etc.

Registrul funciar este gestionat de Lantmäteriet (autoritatea suedeză de cartografiere și cadastru)

Este gratuit accesul la cartea funciară?

Nu se percep taxe pentru informațiile furnizate în cadrul vizitelor personale sau prin telefon. Se pot solicita informații și în temeiul principiului accesului la documentele publice. Se percepe o taxă pentru accesul electronic la registru, cu excepția serviciului Min fastighet (Proprietatea mea), care este gratuit.

Cum se efectuează căutări în cartea funciară

O serie de servicii de căutare electronică sunt disponibile direct prin intermediul site-ului web al autorității de înregistrare a terenurilor sau prin intermediul Lantmäteriets återförsäljare (comercianții autorității de cartografiere și cadastru – înscriși pe listele de pe site-ul web al autorității). Majoritatea acestor servicii necesită un abonament prealabil. Accesul se obține prin intermediul serviciilor online și directe sau prin selecție și prelucrare. Acest serviciu este oferit și pe site-ul web al autorității de cartografiere și cadastru

 • Proprietatea mea, care conține informații detaliate. Accesul la acest serviciu este permis numai proprietarului bunului.

Istoricul cărții funciare suedeze

Constituirea cărții electronice a început în anii 1970, iar stocarea completă a informațiilor a fost finalizată în 1995. Mediul tehnic și, într-o anumită măsură, conținutul cărții funciare au evoluat treptat, la fel ca și mijloacele de accesare a acesteia. Există planuri de introducere a unei noi platforme tehnologice pentru cartea funciară. Această activitate a început deja și va fi continuată în următorii ani.

Linkuri

Site-ul autorității suedeze de cartografiere și cadastru ( în engleză)

Ultima actualizare: 30/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.