Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Taliansko

V tejto časti nájdete informácie o katastri nehnuteľností v Taliansku.

Autor obsahu
Taliansko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje taliansky kataster nehnuteľností?

Taliansky kataster nehnuteľností spravuje Agenzia del Territorio, nezisková verejná inštitúcia, ktorá funguje pod dohľadom ministerstva hospodárstva a financií a zodpovedá tiež za katastrálne (vlastnícke) veci.

Záznamy v katastri obsahujú informácie o prevode vlastníctva a iných pozemkových práv a tiež o vzniku a zániku práv vyplývajúcich z hypotéky.

Okrem toho si samosprávne provincie Trident (Trento) a Bolzano vedú vlastné záznamy, ktoré obsahujú predovšetkým katastrálne (majetkové) informácie.

Je prístup do talianskeho katastra nehnuteľností bezplatný?

Prístup do katastra je spoplatnený. Preto, ak chcete mať k nemu prístup on-line, musíte sa najprv zaregistrovať v on-line finančných službách, ktoré spravuje Poste Italiane (taliansky poštový systém).

Kataster v provinciách Trident a Bolzano je prístupný len registrovaným používateľom.

Ako vyhľadávať v katastri nehnuteľností

Informácie uložené v katastri nehnuteľností sú zoradené podľa subjektu (právnickej či fyzickej osoby). Informácie môžete vyhľadávať podľa osôb, vlastníctva či listín.

História talianskeho katastra nehnuteľností

Zavádzanie počítačov do správy katastrálnych informácií začalo v roku 1986. Následkom veľkej reorganizácie zo strany ministerstva financií boli majetkový kataster a pozemkový kataster zlúčené pod jednu správu a v roku 1995 začali fungovať elektronické prevody. Pri poslednej komplexnej reforme finančnej správy boli vytvorené štyri samosprávne daňové úrady (vrátane Agenzia del Territorio, ktorý funguje od 1. januára 2001). Zvýšila sa miera využívania počítačov pri službách, v dôsledku čoho vznikol súčasný informačný systém spustený začiatkom roka 2007.

Posledná aktualizácia: 18/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.