Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Litva

V tejto časti nájdete prehľad o litovskom katastri nehnuteľností.

Autor obsahu
Litva

Aké informácie obsahuje litovský kataster nehnuteľností?

V litovskom katastri nehnuteľností (Lietuvos nekilnojamojo turto registras) môžete nájsť nehnuteľný majetok – vrátane pôdy, stavieb a samostatných pozemkov. K dispozícii sú vecné aj právne údaje.

Vecné údaje o nehnuteľnostiach obsahujú tieto typy informácií:

 • plocha;
 • výška;
 • objem;
 • rok výstavby;
 • meno vlastníka.

Právne údaje o nehnuteľnosti obsahujú:

 • dohody o spoločnom vlastníctve;
 • súdne rozhodnutia;
 • vecné bremeno;
 • hypotéky.

Kataster spravuje štátny subjekt Centrum registrov (Registrų centras) a je pod dohľadom Ministerstva spravodlivosti.

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach správcu katastra nehnuteľností Litvy (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) a katastra nehnuteľností (Nekilnojamojo turto registras).

Je prístup do katastra nehnuteľností Litvy bezplatný?

Údaje v katastri nehnuteľností sú k dispozícii iba za poplatok.

Ako vyhľadávať v katastri nehnuteľností Litvy

V katastri sa dá vyhľadávať v týchto poliach:

 • adresa nehnuteľnosti;
 • jedinečné číslo nehnuteľnosti;
 • kód právnickej osoby (vlastníka);
 • osobný kód fyzickej osoby (vlastníka). Vyhľadávanie podľa osobného kódu fyzickej osoby (vlastníka) je obmedzené.

História katastra nehnuteľností Litvy

Samotný register bol vytvorený v roku 1998, v registri sa však nachádzajú údaje od roku 1958.

Súvisiace odkazy

Štátny subjekt Centrum registrov (valstybės įmonė Registrų centras)

Európska pozemková informačná služba (Europos žemės informacijos tarnyba)

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.