Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: švédčina.
Swipe to change

Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Švédsko

V tejto časti získate prehľad o katastri nehnuteľností vo Švédsku, ktorého jednu z piatich neoddeliteľných súčastí tvorí pozemkový register.

Autor obsahu
Švédsko

Čo ponúka švédsky kataster nehnuteľností?

Kataster nehnuteľností, ktorého súčasťou je aj pozemkový register, je viacúčelový vnútroštátny register, ktorý poskytuje informácie o:

 • nehnuteľnostiach a spoločnom vlastníctve,
 • administratívnych členeniach,
 • adresách,
 • geometrických rozmeroch nehnuteľnosti/katastrálnych mapách,
 • vlastníctve,
 • hypotékach a hypotekárnych zmluvách,
 • vecných bremenách a užívacích právach,
 • plánoch a predpisoch týkajúcich sa využívania pozemku,
 • historických pamiatkach,
 • pozemkových hraniciach,
 • nájomných právach,
 • archívoch,
 • budovách,
 • dani z nehnuteľnosti.

Kataster nehnuteľností vedie Švédsky úrad pre mapovanie a registráciu katastrálnych a pozemkových informácií (Lantmäteriet).

Je prístup do švédskeho katastra nehnuteľností bezplatný?

Za poskytnutie informácií počas osobných návštev alebo telefonicky sa neúčtuje žiadny poplatok. O informácie je možné požiadať na základe zásady prístupu k verejným dokumentom. Za elektronický prístup do katastra sa platí poplatok, okrem služby Min fastighet (moja nehnuteľnosť), ktorá je bezplatná.

Ako vyhľadávať vo švédskom katastri nehnuteľností

Niekoľko elektronických vyhľadávacích služieb je priamo k dispozícii prostredníctvom internetovej stránky Švédskeho úradu pre mapovanie a registráciu katastrálnych a pozemkových informácií alebo prostredníctvom zástupcov úradu (ktorí sú uvedení na stránke úradu). Väčšina služieb si vyžaduje zaplatenie poplatku. Prístup k vyhľadávaniu je možný prostredníctvom online služieb alebo po zvolení a následnom spracovaní požiadavky. Webová stránka úradu ponúka aj službu

 • Min fastighet (moja nehnuteľnosť), ktorá obsahuje podrobné informácie dostupné výlučne pre majiteľa nehnuteľnosti.

Prístup k informáciám je možný aj z iných krajín prostredníctvom portálu Európskeho pozemkového informačného servisu EULIS.

História švédskeho katastra nehnuteľností

Vytváranie elektronického katastra sa začalo v roku 1970. Archivácia všetkých informácií sa dokončila v roku 1995. Technické podmienky katastra nehnuteľností sa postupne rozvíjajú, ako aj spôsoby prístupu do katastra. Plánuje sa zavedenie novej technológie do katastra nehnuteľností. Začali sa už práce v tomto smere a budú pokračovať aj počas nasledujúcich rokov.

Užitočné odkazy

Európsky pozemkový informačný servis (Eulis)

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.