Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Zemljiške knjige v državah članicah EU

Avstrija

Ta stran vsebuje pregled avstrijske zemljiške knjige.

Vsebino zagotavlja
Avstrija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v avstrijski zemljiški knjigi?

V zemljiški knjigi je mogoče najti odgovore na pravna in dejanska vprašanja. Vsebuje dokumentacijo o vseh pravno zavezujočih poslih z nepremičninami v Avstriji.

Avstrijska zemljiška knjiga in elektronski arhiv dokumentov sta na voljo prek spletne strani avstrijskega pravosodja.

Ali je dostop do avstrijske zemljiške knjige brezplačen?

Za dostop je treba plačati nizko pristojbino ponudnikom dostopa, navedenim v delu Grundbuch (zemljiška knjiga) spletne strani avstrijskega pravosodja.

Kako iskati po avstrijski zemljiški knjigi

Z vnosom imena katastrske občine in številke parcele nepremičnine (tako imenovane številke zemljiškoknjižnega vložka oziroma „EZ“ – Einlagezahlen) ali številke nepremičnine se lahko iz zbirke podatkov pridobijo:

  • izpiski iz zemljiške knjige,
  • izpiski iz katastrskih zemljevidov,
  • kopije zemljevidov.

Te informacije vsebujejo vse najnovejše podatke. Na zahtevo se lahko pridobijo tudi že izbrisani podatki (le za vnose po uvedbi elektronskega registra; za starejše vnose je treba pogledati papirnato različico).

Podatkov o osebah ni mogoče pridobiti. Za to vrsto informacij se morajo zainteresirane osebe obrniti na katero koli zemljiškoknjižno sodišče in izkazati pravni interes za pridobitev informacij.

Zgodovina avstrijske zemljiške knjige

V stari zemljiški knjigi so bile informacije na papirju. V letih 1980–1992 so se ti zapisi prenesli v zbirko podatkov zemljiške knjige.

Zadnja posodobitev: 15/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.