Zemljiške knjige v državah članicah EU

Avstrija

Ta stran portala vsebuje pregled avstrijske zemljiške knjige.

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Kateri podatki so v zemljiški knjigi?

V zemljiški knjigi je mogoče najti odgovore na pravna in dejanska vprašanja. Vsebuje dokumentirane informacije o vseh pravno zavezujočih poslih z nepremičninami v Avstriji.

Dostop do avstrijske zemljiške knjige in arhiva dokumentov v elektronski obliki je mogoč prek sodišč, notarjev ali notark, odvetnikov ali odvetnic in pooblaščenih ponudnikov dostopa (Verrechnungsstellen).

Ali je dostop do zemljiške knjige brezplačen?

Za dostop je treba plačati nizko pristojbino. Plača se pri sodišču, notarju ali notarki, odvetniku ali odvetnici oziroma pri enemu od pooblaščenih ponudnikov dostopa. Pooblaščeni ponudniki dostopa so navedeni v rubriki „Service -> Datenbanken -> Grundbuch -> Grundstücksdatenbank“ spletišča avstrijskega pravosodja.

Kako iskati po zemljiški knjigi

Z vnosom številke katastrske občine in številke zemljiškoknjižnega vložka (Einlagezahl – EZ) ali številke nepremičnine se lahko iz zbirke podatkov pridobijo:

  • trenutni in zgodovinski izpiski iz zemljiške knjige,
  • izpiski iz pomožnih registrov (Hilfsverzeichnissen).

Te informacije vsebujejo vse veljavne podatke. Na zahtevo se lahko pridobijo tudi že izbrisani podatki (le za vnose po uvedbi elektronskega registra). Za starejše vnose je treba pogledati papirnato različico.

Glavna knjiga, zbirka listin in pomožni register so javni. Dostop do informacij z iskanjem izključno po osebi (lastniku ali lastnici) je močno omejen. Če dokažete pravni interes, lahko tako iskanje opravijo okrožna sodišča (Bezirksgerichte), zemljiškoknjižni oddelek.

Zgodovina zemljiške knjige

Od približno leta 1870 do leta 1992 so se zemljiške knjige vodile v papirni obliki. V letih 1980–1992 so se ti zapisi prenesli v zbirko podatkov o nepremičninah. 7. maja 2012 je zemljiška knjiga prešla na novo programsko okolje in od takrat se naprej razvija (avtomatizira).

Zadnja posodobitev: 26/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.