Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nizozemščina.
Swipe to change

Zemljiške knjige v državah članicah EU

Belgija

Ta stran vsebuje pregled belgijske zemljiške knjige.

Vsebino zagotavlja
Belgija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kaj nudi belgijska zemljiška knjiga?

Informacije o nepremičninah v Belgiji lahko najdete v dokumentaciji, ki jo upravljajo tri vrste uradov: zemljiškoknjižni urad, tako imenovani kataster (kadaster/cadastre), registrski uradi (registratiekantoren/bureaux de l’enregistrement) in uradi hipotekarnih registrov (hypotheekbewaringen/conservations d’hypothèques). Ti trije viri informacij so združeni v nacionalni center za premoženjsko dokumentacijo v okviru zveznega ministrstva za finance (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie/Administration Générale de la Documentation Patrimoniale).

Naloge zemljiškoknjižnega urada in registrskih uradov so večinoma, vendar ne izključno, povezane z davki oziroma dajatvami. Uradi hipotekarnih registrov pa so pristojni za vpis stvarnih premoženjskih pravic: ustvaritev in prenos stvarnih pravic na nepremičnini med živimi je treba evidentirati v hipotekarnem registru, da se te pravice lahko uveljavljajo nasproti tretjim osebam, ki ravnajo v dobri veri.

Ali je dostop do belgijske zemljiške knjige brezplačen?

Ne, za pridobitev informacije iz dokumentacije zemljiškoknjižnega urada, registrskih uradov in uradov hipotekarnih registrov je treba plačati pristojbino. Znesek je odvisen od vrste dokumentacije, ki jo želite preveriti, in informacije, ki jo želite.

Kako iskati po belgijski zemljiški knjigi

Na splošno lahko informacije o nepremičninah in/ali imetnikih stvarnih pravic na nepremičninah najdete bodisi z navedbo nepremičnine (naslov in/ali referenčna številka v zemljiški knjigi) bodisi z navedbo imetnika stvarnih pravic (ime in/ali osebna številka).

Nacionalni center za premoženjsko dokumentacijo je sklenil sporazume z nekaterimi poklicnimi skupinami (kot so notarji, nadzorniki in nepremičninski agenti) o preverjanju nekaterih podatkov v dokumentaciji zemljiškoknjižnega urada prek spleta.

Zgodovina belgijske zemljiške knjige

Dokumentacija zemljiškoknjižnega urada, registrskih uradov in uradov hipotekarnih registrov se vodi od časa pred ustanovitvijo belgijske države.

Vendar je potreben napredek: načrt o združitvi vseh treh podatkovnih virov v enega samega je skoraj končan in naj bi se začel kmalu izvajati.

Zadnja posodobitev: 07/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.