To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: bolgarščina.
Swipe to change

Zemljiške knjige v državah članicah EU

Bolgarija

V tem delu je na kratko predstavljen bolgarski zemljiškoknjižni register.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Katere podatke najdete v bolgarski zemljiški knjigi?

Nosilka in upraviteljica bolgarske zemljiške knjige v okviru t. i. "sistema osebnih vnosov" je registratura. Podatki temeljijo na osebnih spisih strank v prodajnih poslih, tj. fizičnih in pravnih oseb. V zemljiško knjigo so vpisani samo prodajni posli in sodna pisanja.

Po vzpostavitvi in uvedbi integriranega informacijskega sistema za kataster in register nepremičnin (IKAR) so vsi podatki javnosti dostopni na spletni strani registrature.

Sistem IKAR je sestavljen iz dveh elementov:

 1. administrativnega modula, ki je na voljo samo skrbnikom sistema, in
 2. modula za uporabnike, ki je na voljo samo uporabnikom.

Sistem IKAR nudi tako besedilne kot slikovne informacije, predvsem če so na voljo digitalizirani katastrski zemljevidi.

Na spletni strani bolgarske zemljiške knjige so na voljo:

 • podatki o poslih, vpisanih v register,
 • dostop do podatkov o ustreznih nepremičninah in lastninskih pravicah,
 • informacije o zadevnih pravicah v zaporednem vrstnem redu.

Poleg tega so na voljo naslednje vrste javnih storitev:

 • pregledi (reference),
 • potrdila,
 • kopije pravnih predpisov.

S temi storitvami so povezane naslednje informacije:

 • datum vnosa
 • razkritje aktov,
 • stranke v poslu,
 • opisi zemljiške posesti.

Po kakšnem sistemu so dokumenti vneseni v register?

Kopijo pravnih poslov in dokumentov je treba poslati na registraturo.

Vsak dokument je registriran v register vnosov v okviru sistema IKAR, pri tem pa je opremljen s številko, ki označuje točen datum in čas vnosa.

Dokumente nato pregledajo in potrdijo sodniki, ki so pristojni za registracijo.

Po tej potrditvi uslužbenci, ki so pristojni za registracijo, podatke ročno vnesejo v sistem.

Vsi dokumenti so nato skenirani in shranjeni v sistem.

Postopek registracije, pregleda in vnosa podatkov traja povprečno en delovni dan.

Ali je dostop do bolgarske zemljiške knjige brezplačen?

Dostop do bolgarske zemljiške knjige je javen in brezplačen, vendar pa lahko podatke na spletni strani dobijo samo registrirani uporabniki.

Za spletni pregled je treba v skladu s pravnimi merili plačati provizijo.

Iskanje v bolgarski zemljiški knjigi

V zemljiški knjigi lahko iščete po osebni identifikacijski številki (PIN) pravne ali fizične osebe, imenu lastnika, podrobnem opisu zemljišča, številki zemljiške parcele in po številki registracije.

Zgodovina bolgarske zemljiške knjige

Prvi elektronski sistem je bil vzpostavljen leta 1990, od tedaj pa je bilo uvedenih več elektronskih sistemov.

Glavna reforma zemljiške knjige je bila izpeljana, ko je bila pristojnost za zemljiško knjigo prenesena na registraturo, ki je bila ustanovljena julija 2004. Do uvedbe sistema IKAR 8. septembra 2008 je bila naloga registrature upravljanje in izboljšanje tedanjega informacijskega sistema.

IKAR se je izvajal postopoma. Stari podatki so bili preneseni v novi sistem IKAR, ki je začel v celoti delovati (je torej pokrival celotno območje Bolgarije) 26. januarja 2009, popolnoma pa je tudi integriran v register urada za geodezijo, kartografijo in kataster.

Zagotovljeno je spoštovanje načel javnosti, preglednosti in varnosti postopkov.

Zadnja posodobitev: 28/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.