Zemljiške knjige v državah članicah EU

Češka

Ta stran vsebuje pregled katastrskega (zemljiškega) registra Češke republike.

Vsebino zagotavlja
Češka

Kateri podatki so v katastrskem registru Češke republike?

Katastrski register Češke republike vsebuje dejanske in pravne podatke o nepremičnini. V njem lahko najdete katastrske načrte in podatke o lastnikih nepremičnin.

Register upravlja in vzdržuje Urad za merjenje zemljišč, kartiranje in kataster Češke republike, ki je neodvisna državna institucija.

Ali je dostop do katastrskega registra Češke republike brezplačen?

Brskanje in iskanje po načrtih in osnovnih podatkih o nepremičnini na internetu, vključno z imeni in naslovi lastnikov, sta brezplačna.

Taksa se plača za uradni izpis na papirju ali elektronski izpis pred oddaljenega dostopa; tak izpis vsebuje podatke o pravnih razmerjih v zvezi z nepremičnino. Taksa se lahko spreminja glede na obseg izpisa, vendar običajno znaša 100 CZK.

Iskanje v katastrskem registru Češke republike

Katastrski register Češke republike nudi napreden iskalnik za spletna iskanja.

Zgodovina katastrskega registra Češke republike

Elektronski informacijski sistem je v uporabi od leta 2001.

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.