Zemljiške knjige v državah članicah EU

Danska

Na tej strani je pregled zemljiške knjige Danske.

Vsebino zagotavlja
Danska

Kateri podatki so v danski zemljiški knjigi?

Danska zemljiška knjiga je na voljo na spletu (samo v danščini). Za več informacij o dostopu, plačilu in iskanju obiščite spletno stran zemljiške knjige.

Z dansko zemljiško knjigo je mogoče stopiti v stik po elektronski pošti: tinglysning@domstol.dk.

Ali je dostop do danske zemljiške knjige brezplačen?

Glejte spletno stran zemljiške knjige.

Kako iskati po danski zemljiški knjigi

Glejte spletno stran zemljiške knjige.

Zgodovina danske zemljiške knjige

Glejte spletno stran zemljiške knjige.

Zadnja posodobitev: 04/05/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.