Zemljiške knjige v državah članicah EU

Finska

Ta stran vsebuje pregled zemljiške knjige Finske.

Vsebino zagotavlja
Finska

Kateri podatki so v zemljiški knjigi Finske?

Zemljiško knjigo Finske ima v lasti in vzdržuje Nacionalna geodetska uprava.

Register vsebuje informacije o pravnih okoliščinah lastnine, kot je na primer pravni režim, in o dejanskih okoliščinah, kot je na primer ime lastnika premoženja. Nacionalni zemljiški informacijski sistem vsebuje vse informacije, ki so vpisane v finski katastrski register in zemljiško knjigo, v kateri so vpisi pravnih naslovov, hipotek in drugih bremen.

Podatke za katastrski načrt zagotavlja Nacionalna geodetska uprava Finske, 86 občin pa vodi registre katastrskih načrtov za območja, ki jih pokrivajo njihovi načrti mest. Za vodenje zemljiške knjige bodo do 31. decembra 2009 pristojna okrožna sodišča, od 1. januarja 2010 pa Nacionalna geodetska uprava Finske. Sistem uporabljajo vsi, ki redno potrebujejo aktualne katastrske podatke, kot so banke, razni organi, nepremičninski posredniki in notarji.

Ali je dostop do zemljiške knjige Finske brezplačen?

Ne, dostop ni brezplačen.

Kako iskati po zemljiški knjigi Finske?

Možna iskanja

Iskanje po zemljevidu, oznaki enote ali imenu, naslovu, upravni enoti (občina, predmestje/vas) in oznaki podjetja.

Razpoložljive informacije

Najdete lahko informacije o:

 • lastništvu,
 • pravnem naslovu,
 • hipotekah in bremenih,
 • zakupu,
 • služnostnih pravicah,
 • geodetskih informacijah.

Podatki o enoti registra, vpisanem lastniku, naslovu lastnika, o omejitvi glede uživanja posesti ter o lastnikih registriranih prenesenih delov; hipoteke, služnostne pravice, bremena na registrirano enoto, registrirani zakupi.

Razpoložljive storitve

 • izpisek iz katastra
 • potrdilo o pravnem naslovu
 • potrdilo o hipotekah in bremenih
 • potrdilo o zakupu
 • izpisek o prenosu deleža in različni iztisi zemljevidov.

Navedene so informacije o tem, kako naj uporabniki iščejo po registru (npr. naslov nepremičnine).

Zgodovina zemljiške knjige Finske

Register se vodi od leta 1700.

Sorodne povezave

Nacionalna geodetska uprava Finske, spletna stran EULIS

Zadnja posodobitev: 05/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.