Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Zemljiške knjige v državah članicah EU

Nemčija

Na tej strani je na voljo pregled zemljiške knjige Nemčije.

Vsebino zagotavlja
Nemčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kaj nudi nemška zemljiška knjiga?

Nemška zemljiška knjiga nudi informacije o civilnopravnih razmerjih v zvezi z nepremičninami, kot so podatki o lastniku zemljišča in stvarnih pravicah tretjih oseb (bolj o pravicah na sami stvari kot o pravicah določene osebe). Zemljiška knjiga se večinoma vodi v elektronski obliki.

Vpogled v zemljiško knjigo imajo samo tiste osebe, ki lahko izkažejo upravičen interes (npr. zlasti iz pravnih ali ekonomskih razlogov). Za vpogled morajo stopiti v stik s pisarno zemljiške knjige v sodnem okrožju, na območju katerega leži nepremičnina. Te osebe lahko zaprosijo tudi za zemljiškoknjižni izpisek.

Poleg tega ima lahko omejena skupina uporabnikov vpogled v podatke zemljiške knjige prek elektronskega portala posamezne zvezne države. To skupino sestavljajo nemška sodišča, javni organi, notarji, kreditne ustanove in komunalna podjetja. Te pravice do vpogleda urejajo sodni organi zveznih držav.

Ali je dostop do nemške zemljiške knjige brezplačen?

Vpogled v nemško zemljiško knjigo v pisarni zemljiške knjige je brezplačen. Enostaven zemljiškoknjižni izpisek stane 10 EUR, overjena kopija pa 20 EUR. Plačljiva sta tudi elektronski dostop in vpogled.

Kako iskati po nemški zemljiški knjigi

V nemški zemljiški knjigi lahko iščete po naslednjih merilih:

  • številki zemljiškoknjižnega vpisa,
  • katastrski številki,
  • naslovu,
  • imenu lastnika.

Zgodovina nemške zemljiške knjige

Z uporabo zemljiške knjige lahko sledite lastništvu nad nepremičnino do začetka 20. stoletja.

Od sredine 90. let 20. stoletja se je papirnata različica nemške zemljiške knjige postopno nadomeščala z elektronsko. Selitev podatkov je zdaj večinoma dokončana.

Zadnja posodobitev: 05/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.