Izvirna jezikovna različica te strani madžarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Zemljiške knjige v državah članicah EU

Madžarska

Na tej strani je na voljo pregled zemljiške knjige Madžarske.

Vsebino zagotavlja
Madžarska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Katere storitve zagotavlja madžarska zemljiška knjiga?

Madžarsko zemljiško knjigo upravlja ministrstvo za kmetijski razvoj (Vidékfejlesztési Minisztérium) in madžarski zemljiški uradi (Földhivatal).

Na uradni spletni strani madžarskih zemljiških uradov (magyarországi földhivatalok) so na voljo informacije o državni mreži madžarskih zemljiških uradov, mogoč pa je tudi dostop do celovite institucionalne mreže zemljiške uprave s podrobnimi podatki o:

  • nalogah,
  • dolžnostih in storitvah, ki jih zagotavlja, ter
  • novih in pomembnih projektih.

Naložite si lahko upravne obrazce in preberete o naših elektronskih storitvah in pogojih za dostopanje do sistema na internetu. Na tem mestu je na voljo tudi zadevna zakonodaja.

Ali je dostop do madžarske zemljiške knjige brezplačen?

Registrirani uporabniki (javni upravni organi, banke, odvetniki, notarji, občinski organi, nepremičninski agenti itd.) imajo od leta 2003 možnost dostopa do spletnih storitev (TAKARNET) madžarskihzemljiških uradov. V skladu z zadevno zakonodajo so podatki na voljo s plačilom pristojbine.

Spletna storitev zemljiškega urada (Földhivatal Online) je začela delovati junija 2011 in do nje lahko državljani dostopajo neposredno prek vladnega portala z uporabo svoje ID za prehod (ügyfélkapu), pri čemer lahko s plačilom pristojbine uporabijo spletne storitve enako kot registrirani uporabniki.

Uporabniki spletnega zemljiškega urada imajo brezplačen dostop le do omejenega obsega podatkov. Vendar pa ta brezplačna storitev omogoča le dostop do opisnih podatkov o nepremičnini (prvi del zemljiškoknjižnega izpiska (tulajdoni lap)). Po podatkovni zbirki lahko iščete z navedbo številke parcele (helyrajzi szám) ali naslova nepremičnine. Registrirani uporabniki in državljani imajo prek interneta dostop do teh spletnih storitev 24 ur na dan.

Kako iskati po madžarski zemljiški knjigi?

Na splošno lahko iščete po:

  • številki parcele,
  • številki zemljiškoknjižnega vložka ali
  • naslovu nepremičnine.

Uporabniki s posebnimi pooblastili (policija, preiskovalni organi, sodni izvršitelji, notarji v zapuščinskih zadevah) lahko iščejo na podlagi imena in osebnih podatkov lastnika in/ali upravičenca.

Zgodovina madžarske zemljiške knjige

Uradno ime pravnega in upravnega sistema, ki upravlja register nepremičnin na Madžarskem, je „enotni sistem zemljiške knjige“ (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer). Sistem se opisuje kot „enotni“, ker so bili katastrski in pravni podatki („telekkönyv“ in „Grundbuch“) upravljani integrirano, tako pravno kot institucionalno, od leta 1971. Ena sama institucionalna mreža, ki je sestavljena iz zemljiških uradov, je odgovorna za evidentiranje pravnih poslov in sprememb v katastrskih načrtih, ter zagotavlja podatke in opravlja druge naloge v zvezi z zemljišči in objekti. Madžarski enotni sistem evidentiranja pravnih naslovov je bil prvi te vrste v Evropi.

Madžarski sistem je večnamenski, glede na to, da poleg celotnega spektra zemljiškoknjižnih dejavnosti opravlja tudi mnoge druge naloge, kot je vzpostavitev in vzdrževanje mreže geodetskih kontrolnih točk, topografsko kartiranje, zaščita zemljišč, vpisovanje zakupa zemljišč in vzdrževanje upravnih meja.

Zapleteno javno zbirko podatkov, ki vsebuje informacije o kmetijskih zemljiščih in nepremičninah, to je nekaterih najpomembnejših komponentah gospodarskega življenja, kmetijstva in kreditnega prometa, integrirano upravlja zemljiška uprava in zajema celotno upravno ozemlje Madžarske. Cilj tega sistema je podpirati uresničevanje lastninske pravice, zdravega okolja, podjetniške svobode in konkurence, ter uradno evidentiranje parcel in drugih nepremičninskih objektov z zagotavljanjem enotnega in javnega verodostojnega sistema evidentiranja zemljišč ter infrastrukture prostorskih podatkov.

Njegov splošni cilj je uradno evidentiranje in upravljanje podatkov o vseh zemljiščih in drugih nepremičninah, pri čemer zagotavlja varstvo lastninskih pravic in drugih naslovov v zvezi z nepremičninami, z zagotavljanjem enotega in javnega verodostojnega sistema evidentiranja zemljišč ter infrastrukture.

Poleg tega ima enotni sistem zemljiške knjige dva specifična cilja. S pravnega vidika je cilj zemljiške knjige varovanje pravic in uradnih listin, povezanih z nepremičninami, pri čemer hkrati zagotavlja pravno varnost za dobroverne lastnike in imetnike ter spodbuja donosno uporabo nepremičnin. Po drugi strani pa je gospodarski cilj sistema, da se uporablja kot enotna podlaga za načrtovanje in vzpostavitev finančnih obveznosti, za lažje upravljanje in investiranje v nepremičnine prek zagotavljanja statističnih podatkov, ter zagotavljanje storitev za celotno družbo.

Sorodne povezave

Vladni portal (Kormányzati portál)

Uradna spletna stran madžarskih zemljiških uradov (A magyarországi földhivatalok hivatalos honlapja)

Zadnja posodobitev: 06/04/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.