Zemljiške knjige v državah članicah EU

Irska

Ta stran nudi pregled zemljiške knjige Irske.

Vsebino zagotavlja
Irska

Kateri podatki so v zemljiški knjigi Irske?

Irsko zemljiško knjigo vodi in vzdržuje organ za registracijo premoženja na Irskem (Property Registration Authority of Ireland), državni organ, ki je pristojen za evidentiranje nepremičnin na Irskem.

V irski zemljiški knjigi so na voljo podatki o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami.

Vsak vpis pravnega naslova je razdeljen na tri dele:

1. del opisuje geografski položaj nepremičnine, s sklicem na digitalni zemljevid in vrsto pravice na nepremičnini (stvarna ali obligacijska pravica).

2. del vsebuje imena in naslove vpisanih lastnikov ter vrsto pravnega naslova.

3. del določa bremena (hipoteke, služnosti itd.) na nepremičnini.

Ali je dostop do zemljiške knjige brezplačen?

Irska zemljiška knjiga je javni register. Tako ni omejitev glede uporabe storitve in organ za registracijo nepremičnin za dostop ne zaračunava takse.

Taksa pa se obračunava za dejansko uporabo storitev – po tarifah, ki so določene z odlokom o taksah. Takse je mogoče plačati elektronsko ali osebno.

Pogoji za naročilo na storitve irske zemljiške knjige:

  • predplačniški račun, na katerem so finančna sredstva,
  • dodeljena identifikacija uporabnika ali geslo,
  • konfiguracija ustreznega varnostnega dostopa.

Trenutno se je možno naročiti na storitve irske zemljiške knjige neposredno prek organa za registracijo nepremičnin ali prek številnih posredniških zasebnih ponudnikov storitev.

Trenutno ima irska zemljiška knjiga 14 000 naročnikov in letno se opravi preko spleta več kot 3 milijone transakcij.

Kako iskati po zemljiški knjigi Irske?

Po irski zemljiški knjigi je mogoče iskati na več načinov, in sicer:

  • po številki zemljiškoknjižnega vložka,
  • po poštnem naslovu nepremičnine,
  • z iskanjem po spletnem zemljevidu,
  • po izbiri območja na zemljevidu,
  • z vnosom koordinat.

Zgodovina zemljiške knjige Irske

Sistem zemljiške knjige, ki je sedaj v uporabi, je bil uveden leta 1892. Temelji na javnem registru, za katerega jamči država. Sistem je bil načrtovan z namenom, da nadomesti sistem evidentiranja pravnih naslovov, ki je bil v uporabi od leta 1707.

Sorodne povezave

Evropska storitev informiranja o nepremičninah, spletne strani irske Vlade, organ za registracijo premoženja na Irskem, spletne storitve irske zemljiške knjige

Zadnja posodobitev: 18/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.