Zemljiške knjige v državah članicah EU

Litva

Ta del vsebuje pregled zemljiške knjige Litve.

Vsebino zagotavlja
Litva

Kateri podatki so v zemljiški knjigi?

Nepremičnine, vključno z zemljišči, zgradbami in ločenimi objekti, lahko najdete v zemljiški knjigi Litve (Lietuvos nekilnojamojo turto registras). Na voljo so pravna dejstva in podatki o pravicah na nepremičninah.

Pravna dejstva v zvezi z nepremičnino so:

 • območje,
 • višina objekta,
 • prostornina objekta,
 • leto izgradnje objekta,
 • ime lastnika.

Podatki o pravicah na nepremičnini vključujejo:

 • pogodbe o solastništvu,
 • odločitve sodišča,
 • služnostne pravice,
 • hipoteke.

Zemljiško knjigo vzdržuje državno podjetje Center registrov (Registrų centras), nadzoruje pa ga ministrstvo za pravosodje.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh upravljavca zemljiške knjige Litve (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) in zemljiške knjige (Nekilnojamojo turto registras).

Ali je dostop do zemljiške knjige brezplačen?

Podatki o zemljiški knjigi  so na voljo samo proti plačilu.

Kako iskati po zemljiški knjigi

V zemljiški knjigi lahko iščete po naslednjih merilih:

 • naslov nepremičnine,
 • številka nepremičnine,
 • matična številka pravne osebe (lastnika),
 • matična številka fizične osebe (lastnika). Iskanje po matični številki fizične osebe (lastnika) je omejeno

Zgodovina zemljiške knjige

Zemljiška knjiga je bila vzpostavljena leta 1998, podatki v registru pa segajo v leto 1958.

Sorodne povezave

Državno podjetje Center registrov (valstybės įmonė Registrų centras)

Evropski nepremičninski informacijski center (Europos žemės informacijos tarnyba)

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.