To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: francoščina.
Swipe to change

Zemljiške knjige v državah članicah EU

Luksemburg

Na tej strani portala je kratka predstavitev zemljiške knjige Luksemburga. Elektronska različica zemljiške knjige še ne obstaja.

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Kateri podatki so v luksemburški zemljiški knjigi?

Luksemburško zemljiško knjigo ima v lasti in vodi Organ za zemljiško knjigo in topografijo države Luksemburg.

Zemljiška knjiga vsebuje naslednje vrste podatkov:

  1. katastrsko karto;
  2. zbirko podatkov, ki vsebuje alfanumerično vsebino o:
  • parcelah,
  • lastnikih,
  • rabi zemljišč in
  • površini.

Informacije so na voljo v luksemburškem, francoskem in nemškem jeziku.

Ali je dostop do luksemburške zemljiške knjige brezplačen?

Prvič, elektronska različica zemljiške knjige še ne obstaja. Drugič, za dostop do različice na papirju se plača taksa.

Zgodovina luksemburške zemljiške knjige

Zemljiška knjiga je bila vzpostavljena leta 1820.

Zadnja posodobitev: 10/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.