Zemljiške knjige v državah članicah EU

Malta

Ta del vsebuje pregled zemljiške knjige na Malti.

Vsebino zagotavlja
Malta

Kateri podatki so v malteški zemljiški knjigi?

Elektronski register malteškega oddelka za zemljiško knjigo je dostopen le zaposlenim na zemljiški knjigi in članom dveh drugih oddelkov javne uprave, ki imajo samo pravico do branja.

Informacije, ki jih vsebuje zemljiška knjiga, ne zajemajo vseh malteških otokov in se še vedno zbirajo, obstaja pa možnost, da bodo na spletu na voljo v prihodnosti. Stranke lahko zaprosijo za poizvedbe v zemljiški knjigi tako, da izpolnijo ustrezni obrazec. Splošne poizvedbe je mogoče nasloviti na direktorja malteške zemljiške knjige na naslov Malta Land Registry, Casa Bolino, 116 West Street, Valletta VLT 1535.

Lahko tudi pokličete na +356 21239777 ali pišete na e-naslov: land.registry@gov.mt.

Ali je dostop do malteške zemljiške knjige brezplačen?

Dostop do malteške zemljiške knjige je brezplačen. Vsaka poizvedba stane 4,66 EUR.

Kako iskati po malteški zemljiški knjigi

Stranke lahko zaprosijo za poizvedbe v zemljiški knjigi tako, da izpolnijo ustrezni obrazec.

Zgodovina malteške zemljiške knjige

Zemljiška knjiga je bila oblikovana leta 1982 v skladu z Zakonom o zemljiški knjigi, poglavje 296 Zakonodaje Malte (zbirke predpisov).

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.