Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.
Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Zemljiške knjige v državah članicah EU

Severna Irska

Na tej strani je pregled zemljiške knjige Severne Irske.

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Kateri podatki so v zemljiški knjigi Severne Irske?

Zemljiška služba Severne Irske (Land and Property Services Northern Ireland) zagotavlja statične (nespremenljive) informacije o pravilih, predpisih in smernicah, ki urejajo vodenje različnih registrov.

LandWeb Direct (storitev neposrednega dostopa za uporabnike)

Služba zagotavlja:

  • orodja za iskanje,
  • ime lastnika in obremenitve nepremičnine,
  • orodje, ki omogoča prenos in tiskanje podatkov iz zemljiške knjige.

Ali je dostop do zemljiške knjige Severne Irske brezplačen?

Da, dostop do statične vsebine je brezplačen. Uporabniki, ki želijo dostopati do orodij za iskanje, se morajo za storitev registrirati in v večini primerov plačati takso.

Kako iskati po zemljiški knjigi Severne Irske

Orodja za iskanje vključujejo dostop do zemljevidov nepremičnine, velikosti nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino. Ta zbirka podatkov vsebuje imena lastnikov in vse obremenitve nepremičnin.

Orodja e-registracije omogočajo registriranim uporabnikom izpolnjevanje različnih obrazcev za registracijo, izračun taks in predložitev podatkov v elektronski obliki.

Zgodovina zemljiške knjige Severne Irske

Zemljiška knjiga je začela delovati leta 1891, pred tem pa je bilo lastništvo zemljišč evidentirano v registru listin, ki je bil uveden leta 1706. Zemljiška služba upravlja tri registre: zemljiško knjigo, register listin in register za vpise obremenitev premoženja.

Sorodne povezave

Zemljiška služba – zemljiške knjige (Land & Property Services – Land Registers)

Evropski informacijski sistem za zemljišča (European Land Information Service)

Zadnja posodobitev: 25/02/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.