Zemljiške knjige v državah članicah EU

Švedska

Ta oddelek vsebuje pregled švedske zemljiške knjige, ki je sestavljena iz petih med seboj povezanih delov.

Vsebino zagotavlja
Švedska

Kateri podatki so v švedski zemljiški knjigi?

Zemljiška knjiga, ki je sestavljena iz več različnih delov, je nacionalni register, ki se uporablja za več namenov. Vsebuje informacije o:

 • nepremičninskih in solastniških enotah,
 • upravnih delitvah,
 • naslovih lokacij,
 • geometričnem območju nepremičnin – katastrskih načrtih,
 • lastništvu,
 • bremenih in vpisih,
 • hipotekah,
 • služnostnih pravicah in pravicah užitka,
 • načrtih in predpisih o uporabi zemljišč,
 • zgodovinskih spomenikih,
 • vpisih v zemljiško knjigo in drugo,
 • zakupnih pravicah,
 • zgodovini,
 • stavbah,
 • obdavčitvi nepremičnine
 • itd.

Zemljiško knjigo upravlja Lantmäteriet (švedska geodetska uprava).

Ali je dostop do zemljiške knjige brezplačen?

Informacije, pridobljene med osebnim obiskom ali po telefonu, so brezplačne. Zanje je mogoče zaprositi tudi na podlagi načela dostopa do javnih dokumentov. Za elektronski dostop do registra je treba plačati takso; izjema je storitev Min fastighet (Moja nepremičnina), ki je brezplačna.

Kako iskati po zemljiški knjigi

Številne storitve elektronskega iskanja so na voljo neposredno na spletni geodetske uprave ali pri Lantmäteriets återförsäljare (zastopnikih geodetske uprave, navedenih na spletišču uprave). Večina storitev je namenjena naročniškim uporabnikom. Dostop je mogoč prek spletnih in neposrednih storitev ali z izbiro in obdelavo. Na spletišču geodetske uprave je na voljo tudi storitev:

 • Moja nepremičnina: vsebuje podrobne informacije. Storitev je na voljo samo lastniku nepremičnine.

Zgodovina švedske zemljiške knjige

Elektronski register se je začel uvajati leta 1970, vse informacije pa so bile vnesene leta 1995. Tehnično okolje in do neke mere vsebina zemljiške knjige se postopoma razvijajo, prav tako pa tudi možnosti dostopa do nje. Načrtuje se uvedba popolnoma nove tehnološke platforme za zemljiško knjigo. Že začeto delo se bo nadaljevalo v prihodnjih letih.

Povezave

Spletišče švedske geodetske uprave v angleščini.

Zadnja posodobitev: 30/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.