Izvirna jezikovna različica te strani švedščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Zemljiške knjige v državah članicah EU

Švedska

Ta stran vsebuje predstavitev švedskega registra nepremičnin, eden od petih delov tega registra pa je zemljiška knjiga.

Vsebino zagotavlja
Švedska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v švedski zemljiški knjigi?

Register nepremičnin, katerega del je zemljiška knjiga, je večnamenski nacionalni register, ki vsebuje podatke o:

 • nepremičninskih in solastniških enotah,
 • upravnih delitvah,
 • naslovih lokacij,
 • geometričnem območju nepremičnine/katastrskih načrtih,
 • lastništvu,
 • hipotekah in hipotekarnih dolgovih,
 • služnostnih pravicah in pravicah užitka,
 • načrtih in predpisih o uporabi zemljišč,
 • zgodovinskih spomenikih,
 • vpisih v zemljiško knjigo in podobnih ukrepih,
 • zakupnih pravicah na zemljiščih,
 • zgodovini,
 • stavbah in
 • obdavčitvi nepremičnine.

Zemljiško knjigo upravlja švedski organ za kartografijo, katastre in vpise v zemljiško knjigo (Lantmäteriet).

Ali je dostop do švedske zemljiške knjige brezplačen?

Informacije, pridobljene med osebnim obiskom ali po telefonu, so brezplačne. Zanje je mogoče zaprositi tudi na podlagi pravice do dostopa do javnih dokumentov. Za elektronski dostop do registra je treba plačati takso; izjema je storitev Min fastighet (Moja nepremičnina), ki je brezplačna.

Kako iskati po švedski zemljiški knjigi

Številne storitve elektronskega iskanja so na voljo neposredno na spletni strani organa ali pri zastopnikih organa (ki so navedeni na njegovi spletni strani). Večina storitev je namenjena naročniškim uporabnikom. Dostop je mogoč prek spletnih storitev ali z izbiro in obdelavo. Spletna stran organa zagotavlja tudi storitev:

 • Min fastighet (Moja nepremičnina), ki zagotavlja podrobne podatke samo lastniku nepremičnine.

Dostop do informacij je mogoč tudi v drugih državah prek Evropskega informacijskega sistema za zemljišča EULIS.

Zgodovina švedske zemljiške knjige

Elektronski register se je začel uvajati leta 1970. Vse informacije so bile vnesene leta 1995. Tehnično okolje registra nepremičnin in možnosti dostopa do njega se postopoma razvijajo. Načrtuje se uvedba popolnoma nove tehnološke platforme za zemljiško knjigo. Že začeto delo na tem področju se bo nadaljevalo v prihodnjih letih.

Uporabne povezave

Evropski informacijski sistem za zemljišča (EULIS)

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.