Fastighetsregister i EU-länderna

Tjeckien

Här får du en överblick över det tjeckiska fastighetsregistret.

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Vad innehåller fastighetsregistret?

Tjeckiska fastighetsregistret innehåller både faktarelaterade och rättsliga uppgifter om fastigheter. Här hittar du fastighetskartor och information om fastighetsägarna i registret.

Registret ägs och administreras av den tjeckiska lantmäterimyndigheten, som är en oberoende nationell institution.

Är tillgången till fastighetsregistret kostnadsfri?

Sökningar på kartorna samt grundläggande information om fastigheter, bl.a. ägares namn och adress, är kostnadsfria på nätet.

Avgifter tas för utdrag antingen på papper eller elektroniskt genom fjärråtkomst, som innehåller all information om fastigheters rättsliga förhållanden. Avgiften kan variera beroende på utdragets omfattning, men är normalt 100 tjeckiska kronor.

Hur man söker i fastighetsregistret

I det tjeckiska fastighetsregistret finns en avancerad sökmotor för onlinesökningar.

Fastighetsregistrets historia

Det elektroniska informationssystemet har använts sedan 2001.

Senaste uppdatering: 15/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.