Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

De 354 franska fastighetsregistren är oberoende av varandra och det saknas möjlighet att länka samman dem.

Dessutom finns det i Frankrike inte någon IT-portal som gör det möjligt att söka i dessa register.

I de tre departement som utgör Alsace-Moselle finns det inga fastighetsregisteravdelningar, utan där sker offentliggörande av fastighetsärenden med hjälp av jordeböcker.

Hela regelverket kring sökning i jordeböcker är föremål för ändring i och med slutförandet av den datorisering som påbörjades för 20 år sedan.

Senaste uppdatering: 13/02/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.