Fastighetsregister i EU-länderna

Litauen

Här hittar du information om Litauens fastighetsregister.

Innehåll inlagt av
Litauen

Vad innehåller det litauiska fastighetsregistret?

Du hittar information om fast egendom – inklusive mark, byggnader och enskilda lokaler – i Litauens fastighetsregister (Lietuvos nekilnojamojo turto registras). Både faktiska och rättsliga uppgifter uppges.

I de faktiska uppgifterna om fastigheter ingår följande information:

 • Yta
 • Höjd
 • Volym
 • Byggår
 • Ägarens namn

I de rättsliga uppgifterna om fastigheter ingår följande:

 • Avtal om delat ägarskap
 • Domstolsavgöranden
 • Servitut
 • Inteckningar/pantbrev

Registret förvaltas av den statliga registercentralen (Registrų centras) under tillsyn av justitieministeriet.

Du hittar mer information på webbplatserna för förvaltaren av Litauens fastighetsregister (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) och fastighetsregistret (Nekilnojamojo turto registras).

Är tillgången till det litauiska fastighetsregistret kostnadsfri?

Uppgifter ur fastighetsregistret är endast tillgängliga mot betalning.

Hur man söker i det litauiska fastighetsregistret

Du kan söka på följande i registret:

 • Fastighetsadress
 • Fastighetsbeteckning
 • En juridisk persons (ägarens) organisationsnummer
 • En fysisk persons (ägarens) personnummer. Sökning på en fysisk persons (ägarens) personnummer är begränsad.

Det litauiska fastighetsregistrets historia

Själva registret upprättades 1998, men de uppgifter som ingår är från 1958 och framåt.

Länkar

Statliga registercentralen (valstybės įmonė Registrų centras)

Europeisk fastighetsinformation (Europos žemės informacijos tarnyba)

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.