Fastighetsregister i EU-länderna

Malta

Här hittar du en översikt över Maltas fastighetsregister.

Innehåll inlagt av
Malta

Vad innehåller det maltesiska fastighetsregistret?

Maltas ministerium för fastighetsregistrering, Land Registry Department, för ett elektroniskt register som endast är tillgängligt för ministeriets anställda och för medlemmar i två andra regeringsministerium, som endast har rätt att läsa i registret.

Uppgifterna i registret omfattar ännu inte samtliga öar på Malta och håller fortfarande på att byggas upp. Eventuellt kommer informationen att göras tillgänglig online i framtiden. Det är dock möjligt att begära sökningar i registret genom att fylla i en blankett. Det går även att skicka mer allmänna frågor till Director of the Malta Land Registry, Casa Bolino, 116 West Street, Valletta VLT 1535.

Det går också bra att ringa på tfn +35 621 23 97 77 eller skicka e-post till land.registry@gov.mt

Är tillgången till fastighetsregistret kostnadsfri?

Nej, du måste betala en avgift för att få tillgång till fastighetsregistret. Varje sökning kostar 4,66 euro.

Hur man söker i fastighetsregistret

Den som vill söka i registret ska fylla i en särskild blankett.

Fastighetsregistrets historia

Registret inrättades i enlighet med lagen om fastighetsregistrering, Land Registration Act, kapiel 296 i Laws of Malta 1982.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.